miệng con sẽ loan truyền - Tv 70

- Mi Trầm
  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

Đáp: Miệng [A]con sẽ loan truyền sự Chúa công minh,
miệng [E7]con sẽ loan [D]truyền sự [E]Chúa công [A]minh.

1. Con tìm [D]đến nương ẩn nơi [A]Ngài, [E] xin đừng để con muôn [D]đời tủi hổ.
Theo đức công [E]minh xin Ngài cứu thoát. Xin ghé tai nghe và thương cứu độ [A]con.

2. Con ẩn trú nơi Chúa an toàn, chính Ngài cứu con tâm hồn thanh thàn.
Tựa núi cao kia Chúa hằng thương con, Ngài tác sinh con nầy con cảm tạ Ngài.

3. Chính là Chúa con vẫn trong đợi, Chúa là Đấng con tin tưởng luôn mãi.
Từ thuở sơ sinh Chúa đỡ nâng con, Ngài tác sinh son nầy con cảm tạ Ngài.

Cùng tác giả Mi Trầm

Xin thắp lên một nén hương trầm, một nén hương trầm, hương trầm bay lên nhớ về Tổ Tiên, nhớ hoài công ơn ngày tháng đáp đền
Chúa ơi thân con là thân lúa miến gieo vào lòng đời và mục nát với thời gian. Bông lúa vàng kết thành tấm bánh và thân con trở thành hiến vật nguyện dâng Cha như lễ toàn thiêu.
Xin dâng Ngài bao công đức tiền nhân, xin tình Ngài thánh hóa dân Việt Nam.
Nầy là dòng dõi những người tìm Chúa suốt cuộc đời tìm kiếm Chúa Trời.
Vinh quang những bước chân đi truyền rao Tin Mừng cứu độ cho mọi người khắp mọi nơi. Vinh quang những bước chân đi truyền rao Tin Mừng cứu độ

Cùng chuyên mục thánh vịnh - đáp ca

Như nai rừng đang khá mong tìm về nguồn nước hổn con khao khát Chúa Trời Như nai rừng đang khát ước mong tìm về nguồn nước
Lạy Chúa ôi lạy Chúa, xin tạo cho con một trái tim trong sạch, ban tặng quả tim sạch trong. Xin Ngài thương con nguyện xót thương theo đức từ bi. Mở lòng khoan dung tha mọi tội lỗi con cùng
Lạy Chúa! Chúa có lời ban sự sống đời đời. Luật pháp Chúa tốt dường bao, để thêm bổ sức hồn con. Đây chỉ thị cố định của Ngài, phá sạch dốt ngu trong đời.
Lạy Chúa! Con ca tụng Chúa, vì Chúa đã giải thoát con. Con xin tán dương Ngài lạy Chúa, vì đã thương cứu vớt. Không để quân thù đắc chí nhạo cười con
Tôi sẽ ca tụng Chúa, vì Người uy linh cao cả. Tôi sẽ ca tụng Chúa, vì Người uy linh cao cả. Tôi xin hát mừng Chúa là Đấng cao cả uy hùng:Kỵ binh và chiến mã