thành lũy chở che - Tv 61

-

Hoài Bắc

  • 1
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: Chỉ [ F ] trong Thiên Chúa mà [ C ] thôi linh hồn tôi [ C ] mới nghỉ ngơi yên [ F ] hàn.

1. Nơi [ C ] Người ơn cứu độ tôi. Ngài là thành [ Am ] lũy che [ Dm ] chở [ C ] hồn [ F ] tôi.
Toàn dân [ F ] hỡi luôn cậy [ F ] trông nơi Chúa, trước mặt Người [ Dm ] thổ lộ tâm [ C ] can.
Vì Thiên [ F ] Chúa là nơi ta nương [ Bb ] náu, chính nơi [ F ] Ngài [ C ] nguồn cứu độ vinh [ F ] quang.

2. Nơi [ C ] Người ơn cứu độ tôi. Ngài là thành [ Am ] lũy che [ Dm ] chở [ C ] hồn [ F ] tôi.
Vì Thiên [ F ] Chúa Đấng quyền [ F ] năng nhân ái, rất công bằng khi [ Dm ] thưởng phạt nhân [ C ] gian.
Ngày hồng [ F ] phúc là ngày ta trông [ Bb ] ngóng, vẫn mong [ F ] đợi [ C ] ngày cứu Chúa quang [ F ] lâm.

Cùng tác giả Hoài Bắc

Đời con cuộc chiến đấu không ngừng, chiến đấu liên lỉ với chính bản thân. Từ bỏ chính mình bước qua cửa hẹp để bước vào cuộc sống ngàn thu.
Với tấm lòng thành con xin kính tựa làn khói hương bay trước toà. Tấm bánh hoà rượu nho khiết tinh mong biến thành lễ vật tình yêu.
Hương trầm thơm tho như hương trầm tỏa bay. Như hương trầm bay tỏa trước Thánh Nhan. Nguyện xin xin dâng lên Chúa, Chúa ơi (con khẩn nguyện) ước chi lời con khẩn cầu
Này giờ Vượt Qua sự sống chiến thắng tử thần

Cùng chuyên mục thánh vịnh - đáp ca

Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng Chúa ngự lên trong tếng kèn vang. Hết thẩy chư dân hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa. Vì Chúa là Đấng Tối Cao, khả úy đại đế trần gian.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng. Ngài ngự lên trong tiếng kèn rền vang. Hết thảy chư dân hãy vỗ tay reo mừng Thiên Chúa tiếng reo vui. Vì Chúa là Đấng Tối Cao, khả úy.
Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên giữa tiếng kèn vang. Vỗ tay đi nào ngàn muôn dân hỡi ! Tán tụng Chúa Trời nào hãy hò reo.  Vì Chúa Đấng Tối Cao khả úy, Ngài là Đại Đế Đấng thống trị trần gian.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng. Thiên Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang. Hết thảy chư dân hãy vỗ tay đi. Reo mừng Thượng Đế theo tiếng đàn vui.
Chư dân hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Chúa. Xin Ngài luôn thương xót, chúc phúc lành xuống và chiếu ánh sáng tôn nhan của Ngài trên con.