tâm ca dấn thân

-

Giang Tâm

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: Lạy [ D ] Chúa xin sai chúng [ A ] con nên những thợ [ G ] gặt trên cánh đồng truyền giáo [ A7 ] ___. Lạy [ G ] Chúa xin sai chúng con [ A ] ___, nên những tông [ F#m ] đồ để loan [ A7 ] truyền tình Chúa yêu [ D ] thương. [ D7 ] ___

1. Anh [ G ] em hãy ra [ A ] đi để loan [ F#m ] báo Tin Mừng Nước Trời [ Bm ] ___, vì [ Bm7 ] đồng lúa chín [ Em ] thơm đang chờ [ A7 ] bao tay thợ gặt [ D ] đến [ D7 ] ___. Anh [ G ] em hãy ra [ A ] đi vì Thầy [ F#m ] ở với ta mỗi ngày [ Bm ] ___, để [ Bm7 ] mọi người khắp [ Em ] nơi cùng tin [ E7 ] yêu đón nhận Thiên [ A ] Chúa.

2. Ôi [ G ] cao quý bước [ A ] chân những sứ [ F#m ] giả loan truyền Tin Mừng [ Bm ] ___, tặng [ Bm7 ] bình an khắp [ Em ] nơi gieo hạnh [ A7 ] phúc ơn lành cứu [ D ] thoát   [ D7 ] ___. Anh [ G ] em hãy loan [ A ] tin này Thiên [ F#m ] Chúa yêu thương thế trần [ Bm ] ___, Ngài [ Bm7 ] tặng ban Chúa [ Em ] Con để ai [ E7 ] tin sẽ được cứu [ A ] rỗi.

3. Muôn [ G ] dân  ẽ biết [ A ] rằng anh em [ F#m ] chính môn đệ của Thầy [ Bm ] ___ vì [ Bm7 ] anh em mến [ Em ] thương như Thầy [ A7 ] đã hết tình yêu [ D ] thương   [ D7 ] ___. Anh [ G ] em hãy vui [ A ] lên vì vương [ F#m ] quốc Chúa đang đến gần [ Bm ] ___, triều [ Bm7 ] đại Thiên Chúa [ Em ] đang ở [ E7 ] giữa thế trần người [ A ] ơi.

4. Xin [ G ] dâng Chúa ước [ A ] mơ cùng sức [ F#m ] sống xanh màu hy vọng [ Bm ] ___ của [ Bm7 ] tuổi trẻ chúng [ Em ] con gieo niềm [ A7 ] vui Tin Mừng muôn [ D ] phương   [ D7 ] ___. Xin [ G ] dâng Chúa nhiệt [ A ] thành lửa yêu [ F#m ] mến trong tim ấm nồn [ Bm ] ___ để [ Bm7 ] sưởi ấm cõi [ Em ] đời tình yêu [ E7 ] Chúa lan tràn thế [ A ] giới.

5. Ra [ G ] đi khỏi chính [ A ] mình nhiều ích [ F#m ] kỉ giá băng hững hờ [ Bm ] ___, để [ Bm7 ] niềm vui Chúa [ Em ] ban chan hòa [ A7 ] trong thân tình chia [ D ] sẻ   [ D7 ] ___. Ra [ G ] đi tới muôn [ A ] người làm nhân [ F#m ] chứng Tin Mừng mỗi ngày [ Bm ] ___, gọi [ Bm7 ] bình an tỏa [ Em ] lan, bằng niềm [ E7 ] vui bất tận trong [ A ] Chúa.

 

Cùng tác giả Giang Tâm

Xin cho con bước theo Ngài Trên đường thập giá dẫu chông gai. Xin theo Ngài trên đường dầu chông gai. Xin cho con theo bước Ngài cùng Ngài đi trọn đường dài. Xin theo Ngài cùng Ngài trọn đường dài.
Tâm tình con dâng lên chứa chan muôn lời tạ ơn Chúa, vì hồng ân bao la Chúa đã ban cho cuộc đời con. Dâng hiến trọn con tim hăng say với cả tình yêu, nguyện dâng hiến cuộc đời con
Hồng ân nối tiếp hồng ân, Chúa đã tuôn đổ muôn ngàn hồng ân. Dù cho sông cạn núi mòn, Muôn đời tạc dạ ghi lòng khôn nguôi. Chúa thương cho được làm người
Làm sao dám hiến dâng khi con đây lỗi tội. Iàm sao dám tiến lên chân con đầy vướng mắc. Như bình sành dễ vỡ như sậy lau trước gió Ngài ơi thân con yếu hèn.
Chúa đã chọn con giữa bao người dù con mọn hèn dù đời con nào có đáng chi Cho con được ở với Ngài, cho con theo bước chân Ngài đến mọi người ở mọi nơi, dù cùng trời hay ngàn khơi.

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Thiên Chúa, nhờ Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi. Vì Người đã mặc cho tôi hồng ân cứu độ, choàng cho tôi đức chính trực công bình.
Hành động bằng trái tim, lắng nghe cũng bằng trái tim. Nào chúng ta lên đường bằng trái tim tình yêu. Ta sẽ mang cho đời điều chi, ta sẽ mang cho đời điều gì
Chỉ có những người thi hành thánh ý Cha, mới được bước vào Nước Chúa mà thôi. Đừng nghe suông rồi để ngoài tai, nhưng luôn thi hành lời Chúa suốt cuộc đời.
Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương, và hiến dâng mạng sống mình vì anh em. Không có tình yêu nào cao quý hơn cho bằng tình yêu của người được chết vì yêu.
Ai sống trọn tình thương là chu toàn cả lề luật. Ai sống trọn tình thương là con của Chúa chí nhân. Xin cho con yêu Ngài với trọn hồn xác tâm tư. Xin cho con yêu mọi người với một tình yêu sáng ngời.