rao giảng tin mừng - tv 116

-

Nguyễn Văn Hoà

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: Rao giảng Tin [ F ] Mừng hãy [ Am ] đi rao giảng Tin [ C ] Mừng khắp thế [ F ] gian.  

1. [ F ] Nào toàn thể địa cầu hãy reo mừng Thiên [ C ] Chúa. Lòng [ Bb ] vui niềm hân hoan, phụng [ Gm ] sự trước Thánh [ Am ] Nhan, phụng [ C ] sự trước Thánh [ F ] Nhan.

2. [ F ] Hỡi muôn [ Gm ] dân hãy [ Am ] ngợi khen ngợi khen [ C ] Chúa. Ngàn dân [ Bb ] ơi hãy ca tụng ca tụng [ Gm ] Người hãy [ F ] ca tụng ca tụng [ Dm ] Người ngàn dân [ F ] ơi.  

3. Vì [ C ] lòng từ bi [ Bb ] Người vững [ F ] bền trên chúng [ Am ] ta và lòng trung tín [ Gm ] Người tồn [ C ] tại đến muôn [ F ] đời.

Cùng tác giả Nguyễn Văn Hoà

Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người, để tất cả những ai tin ở Con của Người thì không phải hy mất, nhưng được sống đời đời.
Ngàn lời ca vang mừng Chúa uy linh, ngàn lời ca vang một khúc ca thanh bình. Xin dâng Chúa trăm triệu lời ca, trăm triệu lời ca, trăm triệu lời ca.

Cùng chuyên mục truyền giáo

Lạy Chúa xưa Chúa phán rằng: "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít anh em hãy xin Cha cho nhiều thợ gặt đến gặt lúa về” Lạy Chúa xin sai con, nguyện hãy thương chọn con sai con đi
Anh em đã lãnh nhận lời gieo trong lòng, chính lời Thiên Chúa yêu thương. Anh em hãy bước vào đời gieo Tin Mừng, dọi tình yêu đến muôn phương.
Được nuôi dưỡng bởi Mình và Máu Chúa Ki - tô ta ra đi hân hoan loan truyền Tin Mới. Được liên kết trong một tình bác ái yêu thương ta ra đi hân hoan loan truyền Tin Mừng.
Ngài gọi con đi, đi vào đời làm chứng nhân Tin Mừng. Dù rằng thân con có là gì mà xứng với ơn thiêng? Ngài dạy con yêu, yêu đồng loại như yêu chính thân mình mà lòng con nhỏ bé Chúa ơi Nguồn: https://www.dieuca.net/2017/08/ngaigoicondi-ga.html
Lúa chín trên đồng, trên đồng lúa tỏa hương, trên đồng lúa chín tỏa hương. Nguyện Chúa sai thợ đi gặt về. Nguyện xin dạy chúng con thành những tông đồ luôn nhiệt thành.