như nai khát - tv 42

-

Thành Tâm

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: [ G ] Như nai [ D7 ] khát mong nước [ G ] nguồn [ G7 ] . Hồn [ C ] con trông [ Am7 ] mong tìm nhan [ D ] Chúa. [ Bm ] Hơn quân [ Am ] canh mong ánh [ D ] hồng [ D7 ] . Hồn [ G ] này mong [ D7 ] Chúa đã [ G ] lâu [ D7 ] . [ G ] Như chim [ D7 ] én mong họp [ G ] đoàn [ G7 ] . Và [ C ] như đêm [ Em ] khuya trông mau [ Am ] sáng. Bao năm [ D7 ] qua con mỏi [ Bm ] mòn. Mong được [ D7 ] lòng Chúa xót [ G ] thương.

1. Hồn [ G7 ] này mơ [ C ] ước an [ D ] vui [ G ] . Vì [ Bm ] người đời [ Em ] hay chê [ G ] chối. Ngày [ G7 ] ngày chúng [ C ] nói bên [ Am ] tai [ D ] rằng: [ Bm ] Nào Chúa [ D7 ] của ngươi [ G ] đâu?

2. Lạy [ G7 ] Ngài sao [ C ] nỡ ngơ [ D ] đi [ G ] ? Mặc [ Bm ] thuyền lênh [ Em ] đênh giông [ G ] tố. Lạy [ G7 ] Ngài thức [ C ] giấc mau [ Am ] đi [ D ] ! Rồi [ Bm ] thuyền tới [ D7 ] bến yên [ G ] vui.

3. Này [ G7 ] người sao [ C ] mãi lo [ D ] âu [ G ] ? Vì [ Bm ] người đã [Emquên Thiên [ G ] Chúa? Ngài [ G7 ] là cứu [ C ] Chúa chúng [ Am ] ta [ D ] . Thì [ Bm ] Ngài sẽ [ D7 ] xót thương [ G ] ta.

Cùng tác giả Thành Tâm

Ngày ấy Chúa cất tiếng gọi khắp nơi, ngày ấy Chúa dẫn lối đi vào đời. Ngài muốn hết thế giới được đón nghe, loan tin vui cùng nắm tay chung xây trời đất mới
Con tuyên xưng rằng Thiên Chúa trên trời Cha nhân lành quyền năng khôn sánh. Yêu thương con nên Cha dựng muôn loài và cho người chia phúc cao sang
Thập Giá Đức Kitô niềm vinh dự của ta. Thập giá Đức Kitô đã khơi nguồn ơn thánh hóa. Nhờ máu nước tim Ngài, từ khổ giá tuôn trào mà Ngài thương giải thoát cứu độ ta.
Ta hãy gẫm suy tình yêu của Chúa! Tình Chúa ôi thẳm sâu trời biển bao la. Ngay lúc khi ta còn là tội nhân thì Chúa, Chúa đã chết Ngài chết cho ta
Chuông chiều ngân đâu đây vọng tiếng cầu kinh vơi đầy, ru hồn ai bơ vơ, thầm nhắc cho ai hững hờ, nơi miền xa xăm đó, Mẹ đứng trông mong chờ, giang cánh tay nhân hiền

Cùng chuyên mục thánh vịnh - đáp ca

Chúa làm Vua, Ngài đã mặc thiên oai. Chúa hiển trị đầy vẻ uy linh, Chúa thắt dây lưng đầy vẻ uy quyền. Chúa làm Vua, Ngài đã mặc thiên oai
Chúa là Vua Ngài đã mặc lấy thiên oai. Chúa hiển trị đầy vẻ uy linh. Chúa thắt dây lưng và đầy uy quyền.
Chúa làm Vua, Ngài đã mặc thiên oai. Chúa làm Vua, Ngài đã mặc thiên oai. Chúa đã vận uy quyền và Ngài đã thắt long đai.
Chúa ơi! Xin giữ gìn con, vì con tìm nương tựa Chúa. Con thưa cùng Chúa con rằng: Ngài là Thiên Chúa của con. Ngài là sự nghiệp của con.
Xin bảo toàn con lạy Chúa vì con kiếm nương tựa Ngài. Chúa là phần gia nghiệp và là phần chén của con. Ngài nắm giữ vận mạng của con, chính Ngài nắm giữ tất cả.