như hương trầm

-

Đinh Công Huỳnh

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: [ Am ] Như hương trầm tỏa [ F ] bay với tim [ C ] hồng tha thiết nồng [ Am ] say. Nguyện xin Thiên [ C ] Chúa hãy đoái [ Dm6 ] thương nhận [ E ] lấy. [ Am ] ___ Dâng tiến Ngài [ G ] đây xác thân [ E7 ] ___ bao yếu hèn [ Am ] nơi thế trần. Tâm hồn thơ [ C ] bé cùng [ E7 ] xin hiệp dâng Chúa [ Am ] Trời.

1. Chúa đã [ G ] ban bánh [ C ] bởi trời từ ngàn [ F ] xưa. [ A7 ] ___ Tình Chúa yêu [ Dm ] thương đổ tràn hồng [ G ] ân nói sao cho [ C ] vừa. [ Am ] ___ Giờ này [ Dm6 ] con dâng [ G ] lên bài ca cảm [ C ] mến. [ Dm ] ___ Chỉ mong đáp [ E ] đền lòng từ [ F ] ái [ G ] [ Am ] biên.

2. Chúa đã [ G ] ban Máu [ C ] Thịt Ngài làm của [ F ] ăn. [ A7 ] ___ Là lễ hy [ Dm ] sinh Chúa chịu nhục [ G ] thân chết cho nhân [ C ] trần. [ Am ] ___ Vời vợi [ Dm6 ] thay ân [ G ] thiêng tựa như biển [ C ] lớn. [ Dm ] ___ Ước mong dâng [ E ] Ngài lòng trào [ F ] sóng [ G ] yêu [ Am ] thương.

3. Chúa đã [ G ] ban sức [ C ] mạnh Thần Linh soi [ F ] sáng. [ A7 ] ___ Mở trí khôn [ Dm ] con biết phụng thờ [ G ] trong mến tin vững [ C ] vàng. [ Am ] ___ Trọn đời [ Dm6 ] con luôn [ G ] luôn cậy trông vào [ C ] Chúa. [ Dm ] ___ Khắc ghi trong [ E ] lòng niềm thành [ F ] kính [ G ] chan [ Am ] hòa.

Cùng tác giả Đinh Công Huỳnh

Thầy đã đến đem lửa xuống cho thế gian và mong muốn ngọn lửa ấy được cháy mãi. Chính phép rửa Thầy phải chịu trong lòng luôn khắc khoải mọi điều ấy sẽ viên toàn.
Đây bánh rượu, đây hoa trái, là công sức xin thành kính dâng Ngài. Ngàn đắng cay, nỗi buồn day dứt, đêm từng đêm vấn vương u hoài. Xin Chúa nhận đây bánh miến, từ bông lúa bao ngày tháng dãi dầu.
Cuộc đời con đã hết lòng trông cậy vào Chúa, trọn đời con luôn trung kiên vững tin Ngài thôi. Chúa nghiêng mình xuống đỡ nâng đời con lên, vì đời con đây bao yếu đuối Chúa đã dủ thương.
Hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay. Và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về. Phúc cho ai khi chủ về mà còn tỉnh thức thì chủ sẽ thắt lưng đặt ngay vào bàn ăn và sẽ hầu hạ.
Vào phút không ngờ vào giờ không biết Chúa sẽ đến gọi con, Chúa gến gọi con đến trình diện cùng Cha. Vì Chúa không hẹn ngày giờ cùng ta hãy thức tnh luôn bởi Ngài đến lúc bất ngờ

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Thầy đã đến đem lửa xuống cho thế gian và mong muốn ngọn lửa ấy được cháy mãi. Chính phép rửa Thầy phải chịu trong lòng luôn khắc khoải mọi điều ấy sẽ viên toàn.
Như trong trời đêm bóng tối vây quanh, mỗi bước con đi thấy một mầu đen, bơ vơ lạc loài lòng mình hoang mang. Ngước mắt lên trời con thầm ước rằng, nguyện Ngài rủ thương và xin soi lối.
Xin Chúa biến đổi lòng con trở nên làm một với Ngài. Xin Chúa đốt cháy lòng con bằng ngọn lửa tình yêu của Ngài. Tâm con với bao niềm thao thức tìm đến Chúa suối nguồn an bình.
Lắng trong đêm lời kinh cầu mắt con rơi lệ u sầu tình Ngài ơi có thấu. Sống trên dương trần cơ cầu lưới gian nguy trùm ngang đầu đừng bỏ con đơn hành.
Đây bánh rượu, đây hoa trái, là công sức xin thành kính dâng Ngài. Ngàn đắng cay, nỗi buồn day dứt, đêm từng đêm vấn vương u hoài. Xin Chúa nhận đây bánh miến, từ bông lúa bao ngày tháng dãi dầu.