như Đấng trọn lành

-

Thiên Lý

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

1. Xưa [ Gm ] nghe có luật bảo [ Dm ] rằng: Mắt đền mắt răng đền [ Cm ] răng. Nhưng [ F ] nay Chúa lại phán [ Bb ] rằng: Đừng [ Bb ] chống đối kẻ hung [ Gm ] hăng. Nếu [ C ] lỡ con bị ai [ Gm ] tát má hãy [ C ] đưa luôn cả má [ Gm ] bên kia. Ai [ Bb ] xin thì con hãy [ F ] cho, ai vay [ Dm ] mượn thì đừng khước [ Gm ] từ. [ G7 ] ___

ĐK: Này [ C ] con chớ bao giờ [ Gm ] ghen ghét, hãy [ F ] yêu thương hết [ Bb ] mọi người và [ C ] với chính kẻ thù [ D ] con [ G7 ] ___. Và [ Cm ] con sống sao nên [ Gm ] trọn lành giống [ C ] như Cha trên [ Gm ] trời Người [ Cm ] là chính [ D7 ] Đấng trọn [ Gm ] lành.

2. Yêu [ Gm ] thương luôn cả kẻ [ Dm ] thù, tốt lành với cả tiểu [ Cm ] nhân. Tâm [ F ] tư khấn nguyện cho [ Bb ] kẻ từng [ Bb ] bắt bớ và vu [ Gm ] oan. Cho [ C ] con trở thành con [ Gm ] cái Chúa. Đấng [ C ] luôn trông nhìn đến [ Gm ] dương gian. Coi [ Bb ] xem thiện nhân ác [ F ] nhân, ai công [ Dm ] bình và ai bất [ Gm ] lương. [ G7 ] ___

3. Xin [ Gm ] cho con một quả tim ấm [ Dm ] nồng chứa chan tình [ Cm ] yêu. Cho [ F ] con sức mạnh tâm [ Bb ] hồn chỉ [ Bb ] có tấm lòng thương [ Gm ] yêu. Mãi [ C ] mãi theo đường chân [ Gm ] lý Chúa thứ [ C ] tha trong tình mến [ Gm ] bao la. Không [ Bb ] mang hờn căm xấu [ F ] xa, không nuôi [ Dm ] lòng hận thù với [ Gm ] ai. [ G7 ] ___

Cùng tác giả Thiên Lý

Bỏ Thầy con đi theo ai nào con biết cậy ai? Lúc màn đêm buông lơi giữa đơn côi tìm nương tựa ai? Lạy Thầy con xin đi theo từng bước chân Thầy đi
Ai nghe lời giáo hóa của Cha Ta thì đến với Ta. Vì chẳng ai thấy Cha trừ một Đấng đã bởi Thiên Chúa mà ra. Người là chính Con một là Người Con duy nhất
Con thầm nhủ rằng: Nếu được chạm vào áo Chúa. Chỉ chạm vào thôi thì con sẽ được lành bệnh. Con hằng tin tưởng tìm nơi nương tựa bên Chúa
Lạy Chúa! Con ca tụng Chúa vì Ngài đã giải thoát con. Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì Ngài đã giải thoát con. Và đã không để quân thù chúng được hỉ hoan về con
Người là ai? Ôi Người là ai? Người là ai mà khiến gió lặng như tờ? Biển sóng cũng êm ru nghe lệnh Người phán. Người là Chúa dũng lực quyền uy.

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Chẳng có những gì bên ngoài làm ta ô uế. Chỉ có những gì trong lòng làm ra xấu xa. Bao điều tà dâm ghen tuông giết người trộm cướp.
Đong con tim thật đầy với bao nhiêu ân tình này con tim hồng đôi môi nồng đậm tình yêu thương không oán thù cũng chẳng điêu ngoa.
Chúa ơi! Xin dẫn con vào nhà của con, căn nhà của trái tim con căn nhà vừa quen vừa lạ. Xin cho con thấy những phủ vây đời con đây những che đậy giằng co
Tiến dâng lên đây bánh tinh tuyền, đây rượu nho quí làm hy lễ hiệp dâng lên Chúa với lòng sắt son. Chúa yêu ơi! Con tiến dâng Ngài tâm hồn thơ bé
Dâng lên Ngài, con tiến dâng lên Ngài bánh thơm với rượu nồng. Dâng lên Ngài, con tiến dâng lên Ngài trót đời con. Dâng lên Cha những vui buồn gian khó