nguyện cầu Thánh Linh

-

Hùng Lân

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

(Ca tiếp liên)

ĐK: Lạy [ C ] Cha Chí Thánh hằng [ C7 ] sinh, xin [ F ] ban Thánh [ C ] Linh canh [ G ] tân thế [ C ] giới.
Nguyện xin Cứu Chúa phục sinh [ Am ] xin ban Thánh [ C ] Linh tác [ G ] sinh muôn [ C ] loài.

1. Xin Người thổi [ G ] hơi truyền Thần khí [ G7 ] cho con hồi sinh [ D7 ] thoát ly tay Sa [ G ] tan.
Lưỡi lửa xin [ C ] ban để con biết [ Dm ] nhờ giải án tuyên [ G7 ] công mà đến con Cha từ [ C ] nhân.

2. Xin rửa hồn [ G ] con sạch mọi vết [ G7 ] nhơ, tưới gội mưa [ D7 ] móc xuống nơi khô [ G ] khan.
Xin Người uốn [ C ] nắn lòng ai cứng [ Dm ] đờ, chỉnh đốn chỗ [ G7 ] sai sưởi ấm tâm tư lạnh [ C ] băng.

3. Xin Người cho [ G ] con dạt dào đức [ G7 ] tin, tin tình yêu [ D7 ] Chúa tin Cha khoan [ G ] nhân.
Khôi phục vinh [ C ] quang từ lâu lấp [ Dm ] chìm, chăm sóc thiểu [ G7 ] năng hèn yếu xác thịt trần [ C ] gian.

4.Xin gởi Thần [ G ] linh dậy bảo chúng [ G7 ] con, biết đường ánh [ D7 ] sáng biết nơi an [ G ] bình.
Biết cậy tình [ C ] Cha trọn lẫn xác [ Dm ] hồn, biết lớn lên [ G7 ] trong Thần khí trong ơn hiển [ C ] linh.

Cùng tác giả Hùng Lân

Ôi Maria! Mẹ là mùa xuân ánh sáng. Mẹ là cửa son đền vàng. Bến lành vào quê bình an. Ôi Maria! Dẫu rằng đời con lầm than, bóng tội mờ che trần gian
Con kính dâng Cha cùng bánh và rượu nho. Hồn con đây với xác con đây, đền vì bao tội lỗi xưa nay. Con dám trông mong thành áng trầm thơm tho
Hiệp dâng về trên đĩa thánh, bánh thơm ngọt ngào phúc ân. Này là bao lao công tiến dâng trót cả cuộc sống. Cùng dâng này đây chén rượu
Xin chỉ cho con (xin chỉ cho con) đường đi của Chúa (đường đi của Chúa). Xin dạy bảo con (xin dạy bảo con) nước bước của Ngài (nước bước của Ngài).
Con nay trở về, trở về cùng Chúa, Chúa ơi. Con nay trở về, lòng sầu thống hối khôn nguôi. Muốn khóc cho một niềm tin đã trót bao phen ngả nghiêng.

Cùng chuyên mục chúa thánh thần

Trong Thánh Thần tình yêu chúng con được hiệp nhất nên một. Cùng chung lòng cùng chung tiếng hát ca tạ ơn. Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng
Cùng đi trong Thần Khí tìm ý Chúa trên mọi nẻo đường. Cùng đi trong Thánh Thần với Lời Chúa là ngọn đèn sơi. Dẫu có bóng tối nghi nan, hay cơn giông tố dâng tràn, luôn chung lòng chung sức truyền rao niềm vui Tin Mừng.
Nếu chúng ta đã sống nhờ Thần Khí, thì hãy nhờ Thần Khí mà tiến bước. Xin Thần Khí tốt lành của Chúa dẫn ta đi trên đường lối chính ngay, tìm về cõi sống trường sinh.
Xin ngự đến lạy Chúa Thánh Thần Xin Ngài ngự đến trong lòng chúng con. Canh tân đổi mới, khơi lên lòng mến xin thánh ân của Ngài tràn ngập khắp trần gian.
Lạy Thần Khí Chúa xin Ngài ngự đến đổ tràn tình yêu trong lòng tín hữu. Đầy lòng tôn sùng, thảo hiếu chân thành là con Thiên Chúa thật diễm phúc thay! Lậy Thần Khí Chúa xin Ngài đưa lối về nguồn tình yêu