Người là ai

-

Thiên Lý

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: Người là [ C ] ai? Ôi Người là [ Dm ] ai? Người là ai mà [ F ] khiến gió lặng như [ C ] tờ? Biển [ C7 ] sóng cũng êm [ F ] ru [ Dm ] ___ nghe lệnh Người [ G ] phán [ G7 ] ___.
Người là [ C ] Chúa dũng lực quyền [ Dm ] uy. Người là Chúa quyền [ F ] thế trước mọi sức [ C ] mạnh, mọi [ C7 ] biến cố [ F ] thiên nhiên Người [ G7 ] đều thống [ C ] lãnh.

1. Xin thương giúp [ E ] con qua [ E7 ] sợ hãi Chúa [ Am ] ơi! [ Dm ] ___ Bão táp phong [ G ] ba con [ G7 ] lo thuyền chìm [ C ] mất [ Am ] ___. Một lời Chúa [ C ] phán sẽ [ A7 ] làm biển lặng gió [ Dm ] yên. Một lời Chúa [ F ] phán con [ D7 ] được bình an thoát [ Gsus4 ] nạn___ [ G ] ___.

2. Nhưng con lắm [ E ] khi vẫn [ E7 ] còn thiếu đức [ Am ] tin. [ Dm ] ___ Trước những nguy [ G ] nan sóng [ G7 ] gió trong đời [ C ] sống [ Am ] ___. Cậy nhờ Chúa [ C ] đến duy [ A7 ] trì niềm tin sắt [ Dm ] son. Vượt mọi khốn [ F ] khó trong [ D7 ] niềm cậy trông vững [ Gsus4 ] vàng___ [ G ] ___.

3. Cho con vững [ E ] tâm trước [ E7 ] thử thách Chúa [ Am ] ơi! [ Dm ] ___ Mãi mãi trung [ G ] kiên phó [ G7 ] thác bên lòng [ C ] Chúa [ Am ] ___. Vì một đức [ C ] mến đức [ A7 ] cậy và cả đức [ Dm ] tin. Để lòng hân [ F ] hoan không [ D7 ] còn sầu lo hãi [ Gsus4 ] hùng___ [ G ] ___.

 

Cùng tác giả Thiên Lý

Bỏ Thầy con đi theo ai nào con biết cậy ai? Lúc màn đêm buông lơi giữa đơn côi tìm nương tựa ai? Lạy Thầy con xin đi theo từng bước chân Thầy đi
Ai nghe lời giáo hóa của Cha Ta thì đến với Ta. Vì chẳng ai thấy Cha trừ một Đấng đã bởi Thiên Chúa mà ra. Người là chính Con một là Người Con duy nhất
Con thầm nhủ rằng: Nếu được chạm vào áo Chúa. Chỉ chạm vào thôi thì con sẽ được lành bệnh. Con hằng tin tưởng tìm nơi nương tựa bên Chúa
Lạy Chúa! Con ca tụng Chúa vì Ngài đã giải thoát con. Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì Ngài đã giải thoát con. Và đã không để quân thù chúng được hỉ hoan về con
Lạy Chúa thiện hảo thay việc khen ngợi Thiên Chúa. Thiện hảo thay việc khen ngợi Thiên Chúa, với đàn ca Danh Ngài ôi Đấng Tối Cao. Hầu để loan truyền tình thương Ngài vào buổi sớm

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Chẳng có những gì bên ngoài làm ta ô uế. Chỉ có những gì trong lòng làm ra xấu xa. Bao điều tà dâm ghen tuông giết người trộm cướp.
Đong con tim thật đầy với bao nhiêu ân tình này con tim hồng đôi môi nồng đậm tình yêu thương không oán thù cũng chẳng điêu ngoa.
Chúa ơi! Xin dẫn con vào nhà của con, căn nhà của trái tim con căn nhà vừa quen vừa lạ. Xin cho con thấy những phủ vây đời con đây những che đậy giằng co
Tiến dâng lên đây bánh tinh tuyền, đây rượu nho quí làm hy lễ hiệp dâng lên Chúa với lòng sắt son. Chúa yêu ơi! Con tiến dâng Ngài tâm hồn thơ bé
Dâng lên Ngài, con tiến dâng lên Ngài bánh thơm với rượu nồng. Dâng lên Ngài, con tiến dâng lên Ngài trót đời con. Dâng lên Cha những vui buồn gian khó