nên như Thầy yêu

-

Thiên Lý

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

1. Thầy đã yêu [ Am ] con hơn cả mạng [ C ] sống [ E7 ] ___. Thầy đã yêu [ Am ] như Cha Thầy yêu [ Dm ] thương. Có tình nào [ Bm ] cao lớn [ E7 ] ___ hơn tình người [ Am ] vì yêu đã hiến thân [ E ] và thí mạng vì [ Dm ] bạn hữu [ Esus4 ] mình [ E7 ] ___.
Vì Chúa yêu [ Am ] con đã làm gương [ C ] trước [ E7 ] ___. Để chúng con [ Am ] noi theo mà yêu [ Dm ] nhau. Thi hành điều [ Bm ] răn Chúa [ E7 ] ___ như lời Thầy [ Am ] truyền ban. Giữ vững trong [ E ] lòng một tình yêu [ E7 ] Thầy các [ Am ] con.

ĐK: Ôi tình yêu [ Dm ] Chúa rất [ E7 ] nhiệm mầu và thẳm [ Am ] sâu [ G7 ] ___. Ân tình của [ C ] Chúa khôn [ Bm ] lường nào ai suy [ E7 ] thấu [ Am ] ___. Chúa muốn con [ G ] đây tuân [ F ] theo giới luật của [ E ] Chúa. [ Dm6 ] ___ Hãy mến yêu [ E ] nhau như [ E7 ] Thầy yêu mến các [ Am ] con.

2. Thầy đã tuân [ Am ] theo lệnh truyền của [ C ] Cha [ E7 ] ___. Hạnh phúc bao [ Am ] la trong tình yêu [ Dm ] Cha. Đó là niềm [ Bm ] vui lớn [ E7 ] ___ nên Thầy truyền [ Am ] dạy con. Nếu các con [ E ] tuân giữ là ở [ Dm ] lại trong [ Esus4 ] Thầy [ E7 ] ___.
Thầy đã không [ Am ] xem con là tôi [ C ] tớ [ E7 ] ___. Vì các con [ Am ] nay chính là anh [ Dm ] em. Bởi vì kẻ [ Bm ] tôi tớ [ E7 ] ___ không hiểu việc [ Am ] chủ nó. Với dấu ái [ E ] này nên Thầy đã [ E7 ] chọn các [ Am ] con.

3.Nào hãy hân [ Am ] hoan lên đường theo [ C ] Chúa [ E7 ] ___. Nhịp bước yêu [ Am ] thương tới mọi tha [ Dm ] nhân. Mở rộng vòng [ Bm ] tay lớn [ E7 ] ___ chia sẻ và [ Am ] ủi an. Nối kết ân [ E ] tình với một tình [ Dm ] yêu chân [ Esus4 ] thành [ E7 ] ___.
Và mãi trung [ Am ] kiên sống đời dâng [ C ] hiến [ E7 ] ___. Dù vẫn khó [ Am ] khăn vất vả trên [ Dm ] vai. Xây dựng niềm [ Bm ] tin mới [ E7 ] ___ cho đời nở [ Am ] hoa trái. Chúa đã cắt [ E ] đặt trong lòng mỗi [ E7 ] người chúng [ Am ] con.

Cùng tác giả Thiên Lý

Chúa làm Vua, Ngài đã mặc thiên oai. Chúa làm Vua, Ngài đã mặc thiên oai. Chúa đã vận uy quyền và Ngài đã thắt long đai.
Xin bảo toàn con lạy Chúa vì con kiếm nương tựa Ngài. Chúa là phần gia nghiệp và là phần chén của con. Ngài nắm giữ vận mạng của con, chính Ngài nắm giữ tất cả.
Hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi. Mến Chúa hết lòng hết linh hồn hết trí khôn ngươi. Và yêu kẻ khác như Chúa yêu ta. Mến Chúa yêu người là hai giới răn quan trọng.
Chúa là dũng lực con, con yêu mến Chúa. Lạy Chúa là dũng lực con, con yêu mến Ngài. Lạy Chúa là dũng lực con, là sức mạnh con, con yêu mến Ngài.
Bánh rượu này Chúa ơi như của lễ cuộc sống. Con nguyện dâng lên Chúa với những tâm tư cùng ước vọng. Bao miệt mài gắng công

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Đây rượu nho bánh miến khiết tinh con dâng về Ngài. Xưa vì yêu nhân thế Chúa chịu chết nên của lễ dâng. Trong nắng chiều Cal-vê bừng sáng lên tình Chúa yêu thương nhân trần.
Nguyện dâng lên Cha đây tấm lòng chân thành. Bánh trắng rượu nồng nguyện dâng lên tòa Chúa. Xin Cha nhận lấy lao công của đời con.
Chúa là Vua trên hết muôn vua, là Chúa trên hết các chúa. Ngài là Vua thống trị địa cầu, danh Ngài mãi mãi bền lâu. Triều đại Người thiên niên vĩnh cửu
Hãy đến tung hô Chúa reo mừng Đấng cứu thoát ta. Nào cùng đến trước thiên nhan, nào cùng đến trước thiên nhan, dâng lời cảm tạ, và tung hô Chúa.
Mặt trời sẽ ra tối tăm và mặt trăng không còn chiếu sáng. Tinh tú từ trời sa xuống quyền lực trời cao lay chuyển. Rồi Chúa sẽ ngự đến.