Mẹ đứng đó

- Kim Long
 • 0
Thêm thông tin
 • Tác giả :Kim Long
 • Người đăng :Minh Ngọc
 • Ngày đăng :24/05/2023 01:05:14
 • Lượt xem :55
 • Tone chính :Dm
 • Điệu bài hát :Ballad
 • Chuyên mục :mùa thường niên
 • In bài hát
 • Thăng 1/2 note
 • Giáng 1/2 note
 • Tăng 1 font size
 • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: [ Dm ] Mẹ đứng [ C ] đó khi hoàng hôn tím [ Dm ] mầu. Nhạc thương [ Bb ] trầm buông hắt [ F ] hiu. Đồi [ Bb ] cao u [ A ] hoài loang máu [ Am ] đào. Con [ Bb ] Chúa đau [ C ] thương treo trên thập [ F ] giá. Hiến [ Bb ] thân vì nhân [ Dm ] loại tội tình (tội tình). [ Dm ] Mẹ đứng [ C ] đó tâm hồn tê tái [ Dm ] sầu. Đồng [ Bb ] công cùng con dấu [ F ] yêu. Vì [ Bb ] thương nhân [ A ] loại bao khốn [ Am ] cùng. Xin [ Bb ] dẫn đưa [ Gm ] bao tâm hồn lạc [ C ] hướng về bên [ A ] Mẹ, Mẹ [ Dm ] ơi!

1. [ Dm ] Hỡi ai qua [ Gm ] đường dừng bước [ F ] đây mà chiêm [ F ] ngắm Chúa Chí [ Gm ] Tôn cam [ Dm ] chịu muôn nỗi khỗ [ C ] đau. Vì [ F ] thương toàn nhân [ A ] loại muôn chốn muôn [ F ] đời. Ngày đêm khóc [ F ] than mong [ C ] chờ vinh phúc quê [ Dm ] trời.

2. [ Dm ] Ngước trông Mẹ [ Gm ] lành thành kính [ F ] dâng lời kêu [ F ] khấn, giữa thế [ Gm ] gian khổ [ Dm ] sầu xin hãy ủi [ C ] an. Để [ F ] con hằng trung [ A ] thành theo Chúa trọn [ F ] đời, ngày mai sáng [ F ] tươi bên [ C ] Mẹ ca khúc khải [ Dm ] hoàn.

3. [ Dm ] Bước đi trong [ Gm ] đời ngàn khó [ F ] nguy còn vương [ F ] lối mắt đắm [ Gm ] say trông [ Dm ] về thánh giá thần [ C ] linh. Lòng [ F ] con bừng lên [ A ] niềm tin mới cao [ F ] vời. Nguyện luôn nép [ F ] thân bên [ C ] Mẹ vui sống muôn [ Dm ] đời.

Cùng tác giả Kim Long

Chúa giê - su là mục tử tốt lành. Ngài đến kiếm tìm kể lưu lac. Xin Ngài thương xót chúng con, xin dẫn chúng con về bên Ngài
Ai đứng trên bãi biển kia, sau một đêm con lao nhọc luống công. Nhưng khi vâng lời thả lưới được nhiều cá con đã nhận ra Ngài.
Hãy đọn đường Chúa, hãy dọn đường Chúa. Và mọi người sẽ thấy ơn Cứu Độ của Chúa chúng ta.
Con bước lên bàn thờ cùng dân Chúa đây hợp dâng thánh lễ. Ðây lễ Chiên chiều xưa, Con Chúa uy linh đã trao hiến thân mình
Con bước lên bán thờ Chúa, gần bên Chúa tâm hồn con sướng vui thảnh thơi. Nơi Danh Chúa toàn năng tác sinh đất trời, tràn ơn phúc

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Tôi đang sướng vui khi bước chân đến nhà Chúa.  Tôi đang sướng vui tay nắm tay bước trong tình Người.
Hân hoan về đây dâng lên ngài tấm bánh. Vui luôn hợp nhau trong khúc hát thanh bình. sức sống đã lên trong muôn người yêu thương
Từ khi Ngài đến với tôi loài hoa biết nhoẻn miệng cười Từ khi Ngài đến với tôi chim hót líu lo thật vui nghe như mùa xuân đến rồi
Như Cha đã sai Con làm cho thế gian nên một. Như Cha đã yêu mến Con thì Con cũng yêu mến họ. Lòng Con hằng van xin chúng nên một
Lạy Cha chí thánh xin Cha thương giữ gìn các môn đệ trong Danh Cha. Xin Cha thương giữ gìn hết thẩy những ai mà Cha đã ban cho con