Magnificat

- Hoàng Kim
 • 0
Thêm thông tin
 • Tác giả :Hoàng Kim
 • Người đăng :Minh Ngọc
 • Ngày đăng :26/10/2021 06:10:34
 • Lượt xem :434
 • Tone chính :G
 • Điệu bài hát :Ballad
 • Chuyên mục :đức mẹ
 • In bài hát
 • Thăng 1/2 note
 • Giáng 1/2 note
 • Tăng 1 font size
 • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK. [G]Chúa đã làm cho [D]tôi, (Chúa đã làm) đã [Em]làm cho [A7]tôi muôn [D]điều kỳ diệu. (kỳ diệu) Danh Người là [G]Thánh.

1. Hồn [D7]tôi cất tiếng ngợi [G]khen, ngợi khen [E7]Chúa (i_____ [Am]________ [D7]). [G7]Lòng trí [A7]tôi vui [D7]mừng, mừng trong [G]Chúa cứu [C]chuộc [D7]tôi.

2. Vì [D7]Chúa ghé mắt nhìn [G]xem tì nữ [E7]thấp (i) [Am]hèn (i_____ [D7]). [G7]Này khắp muôn [A7]muôn [D7]đời sẽ chúc [G]phúc (i) [C]cho [D7]tôi.

3. Vì [D7]Đấng Uy Linh Toàn [G]Năng đã ban [E7]xuống [Am]người [D7]tôi. [G7]Đầy những [A7]ơn lạ [D7]lùng thật Danh [G]Chúa thánh [C]dường [D7] bao.

4. Lòng [D7]Chúa yêu thương tràn [G]lan trải qua [E7]khắp [Am]đời (i_____ [D7]. [G7]Cho những [A7]ai một [D7]niềm, một niềm [G]biết kính [C]sợ [D7]Ngài.

5. Ngài [D7]đã ra tay cực [G]linh đầy uy [E7]dũng( i ________). [G7]Ngài phá [A7]tan những [D7]phường đầy lòng [G]trí thói [C]kiêu [D7]căng.

6. Tòa [D7]ngai bao quân cường [G]gian Ngài đã [E7]phá [Am]đổ [D7]. [G7]Còn những [A7]ai khiêm [D7]nhường này tay [G]Chúa cất [C]lên [D7]cao.

7. Những [D7]ai túng thiếu nghèo [G]đói Ngài ban [E7]phát (i) [Am]đầy [D7]no. [G7]Còn những [A7]quân ham [D7]giầu Ngài xua [G]đuổi chúng [C]về [D7]không.

8. Này [D7]Is - ra - el bầy [G]tôi Ngài cứu [E7]giúp (i) [Am]chở [D7]che. [G7]Vì Chúa [A7]đã nhớ [D7]lại lòng Ngài mãi [G]mãi [C]thương [D7]yêu.

9. Vì [D7]Chúa nhớ tới lời [G]hứa cùng bao [E7]Đấng (i) [Am]Tổ [D7]Tiên. [G7]Rằng sẽ [A7]luôn bênh [D7]vực A - bra - [G]ham với [C]cháu [D7] con.

10. Ngợi [D7]khen Ngôi Cha từ [G]nhân ngợi khen [E7]Thánh (i) [Am]Tử [D7]. [G7]Hợp nhất [A7]trong Thánh [D7]Thần ngợi khen [G]Chúa đến [C]muôn [D7]đời.

Cùng tác giả Hoàng Kim

Ở đâu có bác ái và thương mến, ở đấy sẽ có Chúa hiện diện. Tình yêu Chúa Kitô đã đoàn tụ hợp nhất chúng ta, ta hãy vui mừng hòa ca trong Ngài.
Đến mà ăn, ăn bánh của Ta và uống rượu, rượu Ta đã dọn cho các con. Từ phương đông cho chí phương tây chúng sẽ đến, đến ngồi vào bàn, bàn tiệc nước Chúa.
Một bài ca mới, hát lên một bài ca mới kính mừng Gia - vê Chúa ta. Hát mừng Gia - vê một bài ca mới. Al - lê - lu - ia! Người đã tác thành muônviệc lạ lùng
Vui ca lên nào con cái Sion, vì Ðấng Cứu Chuộc rất oai hùng, Người ngự trong nhà ngươi. Tươi lên Sion này ánh sáng huy hoàng, vinh quang Giavê đang tràn lan khắp nơi. Giữa lúc tối tăm đang bao trùm địa cầu
Đức Ki-tô đã sống lại thật Al-lê-lu-ia. Ngài được quyền năng. Vinh hiển muôn đời. Al-lê-lu-ia. Al-lê-lu-ia.

Cùng chuyên mục đức mẹ

Mẹ ơi xin là suối trong ngọt môi, cho con tiếng hát chân tình. Mẹ ơi xin là hơi ấm an bình ủ lòng con lời kinh thiết tha.
Con dâng câu hát dân ca, điệu thương điệu mến đậm đà muôn tấm lòng con thơ thiết tha hát câu kính mừng giữa tháng hoa dâng Mẹ.
Từng lời kinh Mân Côi, kết thành đóa hồng xin tươi, kính dâng Mẹ Chúa Trời. Ave Maria. Từng lời kinh đơn sơ, gói trọn tình con ngây thơ, hát vang mến yêu Mẹ tuyệt vời. Ave Maria.
Này hồn tôi vui mừng ngợi khen Thiên Chúa. Thần trí tôi hớn hở trong Đấng Cứu tôi. Phận thấp hèn tôi tớ, Người đoái thương nhìn tôi. Để từ nay muôn đời sẽ khen tôi đầy ơn.
Dòng thời gian cứ mãi dần trôi Cuộc đời con lênh đênh giữa đời Đường trần gian tăm tối mù khơi Khấn xin Mẹ soi đường chỉ lối Nguyện Mẹ thương cho con biết nhận ra, và rời xa nơi chốn xa hoa để cuộc đời được dệt thành bài ca