Magnificat

-

Hoàng Kim

 • 0
Thêm thông tin
 • Tác giả :

  Hoàng Kim

 • Người đăng :Minh Ngọc
 • Ngày đăng :26/10/2021 06:10:34
 • Lượt xem :980
 • Tone chính :G
 • Điệu bài hát :Ballad
 • Chuyên mục :đức mẹ
 • In bài hát
 • Thăng 1/2 note
 • Giáng 1/2 note
 • Tăng 1 font size
 • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK. [ G ] Chúa đã làm cho [ D ] tôi, (Chúa đã làm) đã [ Em ] làm cho [ A7 ] tôi muôn [ D ] điều kỳ diệu. (kỳ diệu) Danh Người là [ G ] Thánh.

1. Hồn [ D7 ] tôi cất tiếng ngợi [ G ] khen, ngợi khen [ E7 ] Chúa (i_____ [ Am ] ________ [ D7 ] ). [ G7 ] Lòng trí [ A7 ] tôi vui [ D7 ] mừng, mừng trong [ G ] Chúa cứu [ C ] chuộc [ D7 ] tôi.

2. Vì [ D7 ] Chúa ghé mắt nhìn [ G ] xem tì nữ [ E7 ] thấp (i) [ Am ] hèn (i_____ [ D7 ] ). [ G7 ] Này khắp muôn [ A7 ] muôn [ D7 ] đời sẽ chúc [ G ] phúc (i) [ C ] cho [ D7 ] tôi.

3. Vì [ D7 ] Đấng Uy Linh Toàn [ G ] Năng đã ban [ E7 ] xuống [ Am ] người [ D7 ] tôi. [ G7 ] Đầy những [ A7 ] ơn lạ [ D7 ] lùng thật Danh [ G ] Chúa thánh [ C ] dường [ D7 ] bao.

4. Lòng [ D7 ] Chúa yêu thương tràn [ G ] lan trải qua [ E7 ] khắp [ Am ] đời (i_____ [ D7 ] . [ G7 ] Cho những [ A7 ] ai một [ D7 ] niềm, một niềm [ G ] biết kính [ C ] sợ [ D7 ] Ngài.

5. Ngài [ D7 ] đã ra tay cực [ G ] linh đầy uy [ E7 ] dũng( i ________). [ G7 ] Ngài phá [ A7 ] tan những [ D7 ] phường đầy lòng [ G ] trí thói [ C ] kiêu [ D7 ] căng.

6. Tòa [ D7 ] ngai bao quân cường [ G ] gian Ngài đã [ E7 ] phá [ Am ] đổ [ D7 ] . [ G7 ] Còn những [ A7 ] ai khiêm [ D7 ] nhường này tay [ G ] Chúa cất [ C ] lên [ D7 ] cao.

7. Những [ D7 ] ai túng thiếu nghèo [ G ] đói Ngài ban [ E7 ] phát (i) [ Am ] đầy [ D7 ] no. [ G7 ] Còn những [ A7 ] quân ham [ D7 ] giầu Ngài xua [ G ] đuổi chúng [ C ] về [ D7 ] không.

8. Này [ D7 ] Is - ra - el bầy [ G ] tôi Ngài cứu [ E7 ] giúp (i) [ Am ] chở [ D7 ] che. [ G7 ] Vì Chúa [ A7 ] đã nhớ [ D7 ] lại lòng Ngài mãi [ G ] mãi [ C ] thương [ D7 ] yêu.

9. Vì [ D7 ] Chúa nhớ tới lời [ G ] hứa cùng bao [ E7 ] Đấng (i) [ Am ] Tổ [ D7 ] Tiên. [ G7 ] Rằng sẽ [ A7 ] luôn bênh [ D7 ] vực A - bra - [ G ] ham với [ C ] cháu [ D7 ] con.

10. Ngợi [ D7 ] khen Ngôi Cha từ [ G ] nhân ngợi khen [ E7 ] Thánh (i) [ Am ] Tử [ D7 ] . [ G7 ] Hợp nhất [ A7 ] trong Thánh [ D7 ] Thần ngợi khen [ G ] Chúa đến [ C ] muôn [ D7 ] đời.

Cùng tác giả Hoàng Kim

Con hãy nhớ rằng Ðức Giêsu Kitô từ trong kẻ chết Ngài đã phục sinh. Chúa là ơn cứu độ chúng ta, nguồn vinh quang muôn đời của ta.
Ở đâu có bác ái và thương mến, ở đấy sẽ có Chúa hiện diện. Tình yêu Chúa Kitô đã đoàn tụ hợp nhất chúng ta, ta hãy vui mừng hòa ca trong Ngài.
Đến mà ăn, ăn bánh của Ta và uống rượu, rượu Ta đã dọn cho các con. Từ phương đông cho chí phương tây chúng sẽ đến, đến ngồi vào bàn, bàn tiệc nước Chúa.
Một bài ca mới, hát lên một bài ca mới kính mừng Gia - vê Chúa ta. Hát mừng Gia - vê một bài ca mới. Al - lê - lu - ia! Người đã tác thành muônviệc lạ lùng
Vui ca lên nào con cái Sion, vì Ðấng Cứu Chuộc rất oai hùng, Người ngự trong nhà ngươi. Tươi lên Sion này ánh sáng huy hoàng, vinh quang Giavê đang tràn lan khắp nơi. Giữa lúc tối tăm đang bao trùm địa cầu

Cùng chuyên mục đức mẹ

Mẹ ơi! Đây chuỗi Mân Côi dâng Mẹ cùng những hy sinh đêm ngày. Này là lời kinh hòa một niềm tin dâng Mẹ nhân ái. Mẹ ơi! Con đến dâng Mẹ hiền năm tháng long đong muộn phiền
Cùng Mẹ con tạ lễ vì ơn phúc Chúa ban triền miên. Cùng Mẹ con tạ ơn những ân huệ nào lấy chi đền. Nguyện Mẹ dâng về Chúa những tâm tình yêu mến chân thành.
Lời ca dâng lên Mẹ bao ước mơ cuộc đời. Đời con dâng lên Chúa nhờ Thánh Nữ Mân Côi. Mẹ Ma - ri - a cười xin phúc ân cho đời. A - ve Ma - ri - a!
Hái một cành hoa kính dâng Mẹ thương. A - ve Ma - ri - a. A - ve Ma - ri - a. Đốt một trầm hương kính dâng Mẹ thương.
Đoàn con chấp đôi tay khấn cầu Đức Mẹ La Vang. Hòa bài ca xin dâng lên Đức Nữ vẹn tuyển của nhân trần. Đây muôn tấm lòng rộn ràng dâng Mẹ