lấy gì dâng Chúa

- Đinh Công Huỳnh
  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

1. [ Dm ] Bàn tay con nhỏ bé biết lấy [ C7 ] chi tiến dâng lên [ F ] Ngài ?
[ D7 ] Đọng trên tay giọt [ Gm ] sương là công [ Am7 ] sức tháng năm miệt [ Dm ] mài.}
[ F ] Nguyện dâng lên Ngài [ Bb ] đây những trái [ G ] tim chứa chan tình [ A7 ] yêu.
[ Dm ] Tình yêu đan kết [ Gm6 ] lại tiến dâng [ Am7 ] về ngai Chúa chí [ Dm ] tôn.

ĐK: Xin nguyện dâng [ Bb ] Chúa (tiến dâng lên Ngài) này [ D7 ] đây bánh rượu thơm [ Gm ] nồng (dâng Ngài bánh thơm rượu nồng).
Xin nguyện [ C ] dâng (Tiến dâng lên Ngài) niềm vui, nỗi buồn, khát [ F ] mong. (buồn vui với những khát [ A7 ] mong).
Xin Ngài hiệp [ Dm ] nhất (Nguyện xin hiệp nhất) đoàn con [ F ] cái nên một với [ A7 ] Ngài. (Chúng con nên một Ngài [ Dm ] ơi!)
Qua Mình và [ Gm7 ] Máu chính lương [ Am7 ] thần dưỡng nuôi đoàn [ Dm ] con. (Vì chính Mình Máu dưỡng nuôi đoàn con).

2. [ Dm ] Này bánh miến rượu nho kính tiến [ C7 ] lên Chúa Vua uy [ F ] quyền.
[ D7 ] Ngài ơi xin nhận [ Gm ] cho và thánh [ Am7 ] hóa lễ vật đơn [ Dm ] hèn.
[ F ] Hiệp dâng chung rượu [ Bb ] bánh để trở [ G ] nên lễ dâng hiệp [ A7 ] thông.
[ Dm ] Vì Chiên Con hiến [ Gm6 ] mình đã trở [ Am7 ] thành hy lễ cứu [ Dm ] độ.

3. [ Dm ] Nguyện dâng lên tòa cao những lắng [ C7 ] lo, sướng vui trong [ F ] đời.
[ D7 ] Niềm vui hay khổ [ Gm ] đau dệt nên [ Am7 ] những khúc ca tuyệt [ Dm ] vời.
[ F ] Đời con nơi trần [ Bb ] gian với tháng [ G ] năm nắng mưa Ngài [ A7 ] ơi!
[ Dm ] Nguyện xin dâng hết [ Gm6 ] tình với tấm [ Am7 ] lòng trung trinh sáng [ Dm ] ngời.

Cùng tác giả Đinh Công Huỳnh

Lạy Chúa! Này con xin đến để thực thi ý Chúa. Lạy Chúa! Này con xin đến để thực thi ý Ngài. Con đã hết lòng trông cậy Chúa
Xin sai Thánh Thần, xin sai Thánh Thần Chúa đến. Xin hãy canh tân, xin hãy canh tân bộ mặt trái đất.
Như Cha đã sai Con làm cho thế gian nên một. Như Cha đã yêu mến Con thì Con cũng yêu mến họ. Lòng Con hằng van xin chúng nên một
Lạy Chúa! Bởi Chúa mà lời con hát chúc tụng vang lên trong đại hội. Con sẽ chu toàn những lời khấn của con, buông tiếng ca khen trước mặt những ai tôn sợ Ngài
Này là phiến đá mà người thợ xây đã loại ra, giờ trở nên tảng đá góc tường, giờ trở nên tảng đá góc tường. Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa rất nhân từ

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Tôi đang sướng vui khi bước chân đến nhà Chúa.  Tôi đang sướng vui tay nắm tay bước trong tình Người.
Hân hoan về đây dâng lên ngài tấm bánh. Vui luôn hợp nhau trong khúc hát thanh bình. sức sống đã lên trong muôn người yêu thương
Từ khi Ngài đến với tôi loài hoa biết nhoẻn miệng cười Từ khi Ngài đến với tôi chim hót líu lo thật vui nghe như mùa xuân đến rồi
Như Cha đã sai Con làm cho thế gian nên một. Như Cha đã yêu mến Con thì Con cũng yêu mến họ. Lòng Con hằng van xin chúng nên một
Lạy Cha chí thánh xin Cha thương giữ gìn các môn đệ trong Danh Cha. Xin Cha thương giữ gìn hết thẩy những ai mà Cha đã ban cho con