lạy Chúa này con xin đến - tv 39

- Đinh Công Huỳnh
  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

[ Am ] ĐK. Lạy Chúa! Này con xin đến [ F ] ___ để thực thi ý [ E ] Chúa [ E7 ] ___ [ Am ] ___. Lạy Chúa! Này [ Dm6 ] con xin đến [ E7 ] ___ để thực thi ý [ Am ] Ngài.

[ E7 ] 1. Con đã hết [ Am ] lòng trông cậy [ F ] Chúa, Ngài [ Am ] đã nghiêng mình [ C ] xuống thương nghe [ Dm ] ___ tiếng con kêu [ E ] cầu [ Em ] ___. Chúa cho miệng [ Am ] con hát bài ca [ C ] mới, dâng [ F ] lên Chúa [ E7 ] Vua muôn [ E ] loài ngàn đời [ E7 ] ___ vẫn thương đời [ Am ] con.

[ E7 ] 2. Chúa chẳng thích [ Am ] gì tế phẩm [ F ] đâu, lễ [ Am ] vật Chúa chẳng [ C ] thích nhưng xin [ Dm ] ___ mở tai con [ E ] cùng [ Em ] ___. Lễ vật toàn [ Am ] thiêu xá tội Chúa [ C ] cũng chẳng [ F ] đòi, chỉ [ E7 ] mong tấm [ E ] lòng để làm [ E7 ] ___ lễ dâng toàn [ Am ] thiêu.

[ E7 ] 3. Có lời chép [ Am ] rằng: Con hằng [ F ] thích trọn [ Am ] đời con nguyện [ C ] ước tuân theo [ Dm ] ___ thánh ý của [ E ] Ngài [ Em ] ___. Ấp ủ luật [ Am ] Chúa trong lòng con [ C ] mãi, lạy [ F ] Ngài Đấng [ E7 ] con tôn [ E ] thờ trọn đời [ E7 ] ___ bước theo Ngài [ Am ] thôi.

[ E7 ] 4. Đức công chính [ Am ] Ngài con truyền [ F ] rao để [ Am ] người luôn nhận [ C ] biết tuân theo [ Dm ] ___ đức công minh [ E ] Ngài [ Em ] ___. Chúa đã từng [ Am ] biết ôi vạn lạy [ C ] Chúa, con [ F ] đây chẳng [ E7 ] khi ngậm [ E ] miệng bạc tình [ E7 ] ___ nhắm mắt làm [ Am ] thinh.

Cùng tác giả Đinh Công Huỳnh

Xin sai Thánh Thần, xin sai Thánh Thần Chúa đến. Xin hãy canh tân, xin hãy canh tân bộ mặt trái đất.
Như Cha đã sai Con làm cho thế gian nên một. Như Cha đã yêu mến Con thì Con cũng yêu mến họ. Lòng Con hằng van xin chúng nên một
Lạy Chúa! Bởi Chúa mà lời con hát chúc tụng vang lên trong đại hội. Con sẽ chu toàn những lời khấn của con, buông tiếng ca khen trước mặt những ai tôn sợ Ngài
Này là phiến đá mà người thợ xây đã loại ra, giờ trở nên tảng đá góc tường, giờ trở nên tảng đá góc tường. Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa rất nhân từ
Nào ta cất bước lên đường loan tin Chúa đã phục sinh. Ngài đã chiến thắng tử thần cho ta sự sống hiển vinh.

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Tôi đang sướng vui khi bước chân đến nhà Chúa.  Tôi đang sướng vui tay nắm tay bước trong tình Người.
Hân hoan về đây dâng lên ngài tấm bánh. Vui luôn hợp nhau trong khúc hát thanh bình. sức sống đã lên trong muôn người yêu thương
Từ khi Ngài đến với tôi loài hoa biết nhoẻn miệng cười Từ khi Ngài đến với tôi chim hót líu lo thật vui nghe như mùa xuân đến rồi
Như Cha đã sai Con làm cho thế gian nên một. Như Cha đã yêu mến Con thì Con cũng yêu mến họ. Lòng Con hằng van xin chúng nên một
Lạy Cha chí thánh xin Cha thương giữ gìn các môn đệ trong Danh Cha. Xin Cha thương giữ gìn hết thẩy những ai mà Cha đã ban cho con