hồng ân thánh tẩy

-

Giang Tâm

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

1. Dòng sông trôi lênh [ Dm ] đênh giữa [ A7 ] đời ngày qua [ Dm ] ngày. Tựa [ C7 ] cuộc đời vần [ F ] xoay kiếp [ Dm ] người cũng đổi [ A7 ] thay. Nhưng [ D7 ] đã có một [ Gm ] người một [ Em7 ] ngày kia bước [ C ] xuống dìm [ A ] mình giữa dòng [ Bb ] nước, trời [ Gm7 ] đất như ngỡ [ A7 ] ngằng. Nào [ D7 ] ngờ Con Chúa [ Gm ] Trời đời [ C7 ] rạng rỡ tỉnh [ F ] khôi mà [ Em7 ] hạ mình cứu [ A ] rỗi loài [ A7 ] người kiếp lỗi [ Dm ] tội.

ĐK: Ôi Giê - [ D ] su một [ D7 ] lần Ngài cúi [ G ] xuống, Ngài đã [ A7 ] nâng cả nhân loại lên [ D ] cao. Vì yêu [ G ] thương Chúa khiêm tốn hạ [ Em ] mình cho đoàn [ A7 ] con được chung phần vinh [ D ] phúc [ D7 ] ___. Xin cảm tạ [ G ] Ngài vì hồng ân cao [ A ] quý "hồng ân Thánh [ A7 ] Tẩy" trở thảnh con yêu dấu [ D ] Cha.

2. Ẩn thân sau bao [ Dm ] năm sống [ A7 ] thầm lặng vâng [ Dm ] lời. Và [ C7 ] giờ này Ngài [ F ] đi khở [ Dm ] đầu sứ vụ [ A7 ] mới. Chiên [ D7 ] Cứu Thế tỏ [ Gm ] mình giờ [ Em7 ] hiển linh cứu [ C ] thế bằng lòng [ A ] gánh tội [ Bb ] nhơ, giải [ Gm7 ] thoái ai mong [ A7 ] chờ. Ngài [ D7 ] chuyển xoay cõi [ Gm ] đời và [ C7 ] đổi thay kiếp [ F ] người một [ Em7 ] lần và mãi [ A ] mãi, Ngài [ A7 ] là Đấng Cứu [ Dm ] Đời.

3. Đời con xin tri [ Dm ] ân tấm [ A7 ] lòng Ngài vô [ Dm ] bờ. Cảm [ C7 ] tạ tình thẳm [ F ] sâu con [ Dm ] làm sao hiểu [ A7 ] thấu. Ôi [ D7 ] diễm phúc trở [ Gm ] thành là [ Em7 ] người con yêu [ C ] dấu được tình [ A ] Cha cảm [ Bb ] mến, rợp [ Gm7 ] bóng thiêng Thánh [ A7 ] Thần Ơn [ D7 ] Thanh Tẩy tái [ Gm ] sinh, rửa [ C7 ] hồn con trắng [ F ] tinh, nhiệm [ Em7 ] mầu tình yêu [ A ] Chúa trọn [ A7 ] đời con đáp [ Dm ] đền.

Cùng tác giả Giang Tâm

Tiến dâng lên đây bánh tinh tuyền, đây rượu nho quí làm hy lễ hiệp dâng lên Chúa với lòng sắt son. Chúa yêu ơi! Con tiến dâng Ngài tâm hồn thơ bé
Xác đất vật hèn phận con là xác đất vật hèn. Phận người hư vô như mây trôi dạt theo cơn gió
Nơi Thiên Chúa chỉ có tình yêu và lòng xót thương. Ngài là Đấng từ bi nhân hậu, chậm bất bình, và rất mực khoan nhân.
Niềm hy vọng hằng sống sáng soi trong tâm hồn tôi, nung nấu trong trái tim tôi: Là được chiêm ngưỡng Thiên Chúa
Linh hồn con khao khát Thiên Chúa ôi Chúa Trời hằng sống. Biết tới ngày nào, biết tới ngày nào, ngày nào

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Chẳng có những gì bên ngoài làm ta ô uế. Chỉ có những gì trong lòng làm ra xấu xa. Bao điều tà dâm ghen tuông giết người trộm cướp.
Đong con tim thật đầy với bao nhiêu ân tình này con tim hồng đôi môi nồng đậm tình yêu thương không oán thù cũng chẳng điêu ngoa.
Chúa ơi! Xin dẫn con vào nhà của con, căn nhà của trái tim con căn nhà vừa quen vừa lạ. Xin cho con thấy những phủ vây đời con đây những che đậy giằng co
Tiến dâng lên đây bánh tinh tuyền, đây rượu nho quí làm hy lễ hiệp dâng lên Chúa với lòng sắt son. Chúa yêu ơi! Con tiến dâng Ngài tâm hồn thơ bé
Dâng lên Ngài, con tiến dâng lên Ngài bánh thơm với rượu nồng. Dâng lên Ngài, con tiến dâng lên Ngài trót đời con. Dâng lên Cha những vui buồn gian khó