học nơi Thiên Chúa

-

Thiên Lý

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

1. Thiên Chúa khoan [ Am ] nhân Đấng luôn vị [ Dm ] tha tùnh yêu [ F ] Chúa thật quá bao [ E ] la. Trần [ Dm ] gian tội lỗi chồng [ Am ] chất Chúa nhân [ E7 ] từ Người vẫn thứ [ Am ] tha. Nhưng Chúa không [ A7 ] tha kẻ đã gian [ Dm ] ngoa và lộng [ G7 ] ngôn xúc phạm Thánh [ C ] Thần. Tội [ F ] ấy sẽ không được [ Bm ] tha và kẻ [ E7 ] ấy mắc tội muôn [ Am ] đời.

ĐK: [ A ] Chúa là Con Chúa [ A7 ] Trời cao [ D ] trọng quyền năng vô [ Bm ] song. [ E7 ] Chúa đầy ơn Thánh [ F#m ] Thần ma [ E7 ] quỷ đều bị diệt [ A ] vong. [ D ] Chúa thực là Đấng [ Bm ] Thánh vinh quang [ C#m ] Người lừng danh nức [ A ] tiếng. [ Bm ] Ai thực thi ý [ G ] Chúa người ấy [ E7 ] sẽ lãnh phần phúc [ A ] thiêng.

2. Ôi Chúa Giê - [ Am ] su, Đức Vua tình [ Dm ] yêu đặt con [ F ] trong tình Chúa cao [ E ] siêu. Vòng [ Dm ] tay nhân ái của [ Am ] Chúa mãi dắt   [ E7 ] dìu để con bước [ Am ] theo. Theo Chúa thi [ A7 ] hành Lời Chúa ân [ Dm ] ban đẹp lòng [ G7 ] Chúa trước mặt thánh [ C ] nhan. Đời [ F ] sống chứa chan hồng [ Bm ] ân được cùng [ E7 ] Chúa trở thành chứng [ Am ] nhân.

3. Chia rẽ phân [ Am ] tranh sẽ sinh diệt [ Dm ] vong kẻ kiêu [ F ] căng rồi sẽ thất [ E ] vọng. Phàm [ Dm ] ai ganh ghét kẻ [ Am ] khác đến sau   [ E7 ] cùng thì vẫn số [ Am ] không. Xin Chúa giúp [ A7 ] con rộng mở yêu [ Dm ] thương đẩy cảm [ G7 ] thông với lòng khiêm [ C ] nhường. Và [ F ] có trái tim hiền [ Bm ] lương niềm hạnh [ E7 ] phúc bên đời ngát [ Am ] hương.

Cùng tác giả Thiên Lý

Bình an luôn ở cùng các con, các con đừng lo sợ vì có Thầy ở đây. Thầy ban cho các con bình an và sai các con đi giảng dạy muôn dân. Để nên như lời Cha đã sai nay Thầy sai các con vào khắp thế gian này.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng. Ngài ngự lên trong tiếng kèn rền vang. Hết thảy chư dân hãy vỗ tay reo mừng Thiên Chúa tiếng reo vui. Vì Chúa là Đấng Tối Cao, khả úy.
Chư dân hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Chúa. Xin Ngài luôn thương xót, chúc phúc lành xuống và chiếu ánh sáng tôn nhan của Ngài trên con.
Ta là dân tộc là đoàn chiên Chúa chăn nuôi. Hãy phụng sự Chúa với niềm hân hoan và vui vẻ. Hãy vào trước thiên nhan với lòng hoan hỷ và khoái trá.
Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì Ngài đã giải thoát con. Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì Ngài đã giải thoát con. Và đã không để quân thù chúng được hỉ hoan về con.

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Thiên Chúa, nhờ Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi. Vì Người đã mặc cho tôi hồng ân cứu độ, choàng cho tôi đức chính trực công bình.
Hành động bằng trái tim, lắng nghe cũng bằng trái tim. Nào chúng ta lên đường bằng trái tim tình yêu. Ta sẽ mang cho đời điều chi, ta sẽ mang cho đời điều gì
Chỉ có những người thi hành thánh ý Cha, mới được bước vào Nước Chúa mà thôi. Đừng nghe suông rồi để ngoài tai, nhưng luôn thi hành lời Chúa suốt cuộc đời.
Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương, và hiến dâng mạng sống mình vì anh em. Không có tình yêu nào cao quý hơn cho bằng tình yêu của người được chết vì yêu.
Ai sống trọn tình thương là chu toàn cả lề luật. Ai sống trọn tình thương là con của Chúa chí nhân. Xin cho con yêu Ngài với trọn hồn xác tâm tư. Xin cho con yêu mọi người với một tình yêu sáng ngời.