học nơi Thiên Chúa

-

Thiên Lý

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

1. Thiên Chúa khoan [ Am ] nhân Đấng luôn vị [ Dm ] tha tùnh yêu [ F ] Chúa thật quá bao [ E ] la. Trần [ Dm ] gian tội lỗi chồng [ Am ] chất Chúa nhân [ E7 ] từ Người vẫn thứ [ Am ] tha. Nhưng Chúa không [ A7 ] tha kẻ đã gian [ Dm ] ngoa và lộng [ G7 ] ngôn xúc phạm Thánh [ C ] Thần. Tội [ F ] ấy sẽ không được [ Bm ] tha và kẻ [ E7 ] ấy mắc tội muôn [ Am ] đời.

ĐK: [ A ] Chúa là Con Chúa [ A7 ] Trời cao [ D ] trọng quyền năng vô [ Bm ] song. [ E7 ] Chúa đầy ơn Thánh [ F#m ] Thần ma [ E7 ] quỷ đều bị diệt [ A ] vong. [ D ] Chúa thực là Đấng [ Bm ] Thánh vinh quang [ C#m ] Người lừng danh nức [ A ] tiếng. [ Bm ] Ai thực thi ý [ G ] Chúa người ấy [ E7 ] sẽ lãnh phần phúc [ A ] thiêng.

2. Ôi Chúa Giê - [ Am ] su, Đức Vua tình [ Dm ] yêu đặt con [ F ] trong tình Chúa cao [ E ] siêu. Vòng [ Dm ] tay nhân ái của [ Am ] Chúa mãi dắt   [ E7 ] dìu để con bước [ Am ] theo. Theo Chúa thi [ A7 ] hành Lời Chúa ân [ Dm ] ban đẹp lòng [ G7 ] Chúa trước mặt thánh [ C ] nhan. Đời [ F ] sống chứa chan hồng [ Bm ] ân được cùng [ E7 ] Chúa trở thành chứng [ Am ] nhân.

3. Chia rẽ phân [ Am ] tranh sẽ sinh diệt [ Dm ] vong kẻ kiêu [ F ] căng rồi sẽ thất [ E ] vọng. Phàm [ Dm ] ai ganh ghét kẻ [ Am ] khác đến sau   [ E7 ] cùng thì vẫn số [ Am ] không. Xin Chúa giúp [ A7 ] con rộng mở yêu [ Dm ] thương đẩy cảm [ G7 ] thông với lòng khiêm [ C ] nhường. Và [ F ] có trái tim hiền [ Bm ] lương niềm hạnh [ E7 ] phúc bên đời ngát [ Am ] hương.

Cùng tác giả Thiên Lý

Bỏ Thầy con đi theo ai nào con biết cậy ai? Lúc màn đêm buông lơi giữa đơn côi tìm nương tựa ai? Lạy Thầy con xin đi theo từng bước chân Thầy đi
Ai nghe lời giáo hóa của Cha Ta thì đến với Ta. Vì chẳng ai thấy Cha trừ một Đấng đã bởi Thiên Chúa mà ra. Người là chính Con một là Người Con duy nhất
Con thầm nhủ rằng: Nếu được chạm vào áo Chúa. Chỉ chạm vào thôi thì con sẽ được lành bệnh. Con hằng tin tưởng tìm nơi nương tựa bên Chúa
Lạy Chúa! Con ca tụng Chúa vì Ngài đã giải thoát con. Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì Ngài đã giải thoát con. Và đã không để quân thù chúng được hỉ hoan về con
Người là ai? Ôi Người là ai? Người là ai mà khiến gió lặng như tờ? Biển sóng cũng êm ru nghe lệnh Người phán. Người là Chúa dũng lực quyền uy.

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Chẳng có những gì bên ngoài làm ta ô uế. Chỉ có những gì trong lòng làm ra xấu xa. Bao điều tà dâm ghen tuông giết người trộm cướp.
Đong con tim thật đầy với bao nhiêu ân tình này con tim hồng đôi môi nồng đậm tình yêu thương không oán thù cũng chẳng điêu ngoa.
Chúa ơi! Xin dẫn con vào nhà của con, căn nhà của trái tim con căn nhà vừa quen vừa lạ. Xin cho con thấy những phủ vây đời con đây những che đậy giằng co
Tiến dâng lên đây bánh tinh tuyền, đây rượu nho quí làm hy lễ hiệp dâng lên Chúa với lòng sắt son. Chúa yêu ơi! Con tiến dâng Ngài tâm hồn thơ bé
Dâng lên Ngài, con tiến dâng lên Ngài bánh thơm với rượu nồng. Dâng lên Ngài, con tiến dâng lên Ngài trót đời con. Dâng lên Cha những vui buồn gian khó