hãy thương yêu nhau

-

Thành Tâm

 • 0
Thêm thông tin
 • Tác giả :

  Thành Tâm

 • Người đăng :Minh Ngọc
 • Ngày đăng :07/07/2021 02:07:03
 • Lượt xem :387
 • Tone chính :Dm
 • Điệu bài hát :Ballad
 • Chuyên mục :mùa chay
 • In bài hát
 • Thăng 1/2 note
 • Giáng 1/2 note
 • Tăng 1 font size
 • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

1. [ Dm ] Một chiều năm xưa giữa bữa tiệc [ A ] vui, thì thầm bên tai Chúa nói biệt [ Dm ] ly, [ D7 ] này đoàn con ơi chớ hãi sợ [ Gm ] chi. [ Em ]
Ta sẽ ra đi nhưng Ta lại [ A ] tới. [ Dm ] Về cùng Cha Ta Ðấng đã gọi [ A ] Ta, một thời gian thôi chẳng có là [ Dm ] bao. [ D7 ]
Vì này Ta đi lo cho các [ Gm ] ngươi, [ Am7 ] dọn chỗ các ngươi bên Ta sau [ Dm ] này.

ÐK: [ D ] Lời Ngài khi [ F#m ] xưa, [ Bm7 ] Lời Ngài khi xưa con xin nhớ [ Em ] hoài. [ A7 ] Tình Ngài thương con, tình Ngài thương con không bến không [ D ] bờ.
Lời Ngài khi [ F3m ] xưa [ Bm7 ] ngàn đời mai sau con luôn ghi [ Em6 ] nhớ: [ E7 ] Hãy thương yêu [ A ] nhau, [ A7 ] hãy thương yêu nhau như chính [ D ] Thầy.

2. Này đoàn chiên ơi giữ vững niềm tin, vì này Ta đi sẽ có lợi hơn. Ðừng buồn lo chi sẽ có ngày vui.
Khi Ðấng Ủi An nơi Cha ngự đến, Ngài là Ngôi Ba xuất phát từ Cha, và Ngài thay Ta hướng dẫn đường đi.
Là nguồn ơn thiêng yêu thương chứa chan, ban sức, thêm ơn, ủi an, vỗ về.

3. Thầy là cây nho chính của vườn nho, còn người trông nom chính Chúa là Cha. Ngành nào trong Ta sẽ trổ nhiều hoa.
Cha sẽ tỉa đi cho nho mọng trái. Ngành nào không chia sức sống của Ta, thì này Cha Ta sẽ ném ngoài xa.
Ngành nào không lo liên kết với cây, sẽ héo khô ngay không sinh ích gì

Cùng tác giả Thành Tâm

Ngày ấy Chúa cất tiếng gọi khắp nơi, ngày ấy Chúa dẫn lối đi vào đời. Ngài muốn hết thế giới được đón nghe, loan tin vui cùng nắm tay chung xây trời đất mới
Con tuyên xưng rằng Thiên Chúa trên trời Cha nhân lành quyền năng khôn sánh. Yêu thương con nên Cha dựng muôn loài và cho người chia phúc cao sang
Thập Giá Đức Kitô niềm vinh dự của ta. Thập giá Đức Kitô đã khơi nguồn ơn thánh hóa. Nhờ máu nước tim Ngài, từ khổ giá tuôn trào mà Ngài thương giải thoát cứu độ ta.
Ta hãy gẫm suy tình yêu của Chúa! Tình Chúa ôi thẳm sâu trời biển bao la. Ngay lúc khi ta còn là tội nhân thì Chúa, Chúa đã chết Ngài chết cho ta
Chuông chiều ngân đâu đây vọng tiếng cầu kinh vơi đầy, ru hồn ai bơ vơ, thầm nhắc cho ai hững hờ, nơi miền xa xăm đó, Mẹ đứng trông mong chờ, giang cánh tay nhân hiền

Cùng chuyên mục mùa chay

Khi hạt lúa mì gieo xuống đất mà không thối đi, thì nó trơ trọi một mình mà thôi. Và hạt lúa mì gieo xuống đất mà biết thối đi
Nếu hạt lúa rơi vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình. Khi nhìn đồng lúa chín thơm, ai hay đâu rằng hạt giống
Nếu có một hạt lúa mì, rơi xuống đất mà không bị thối đi, thì nó sẽ không nẩy sinh bông hạt, và chỉ sống trơ trọi một mình
Lạy Chúa Trời phân xử cho con, biện hộ cho con chống lại phường bất nghĩa. Xin cứu con thoát người tà gian, vì Ngài là Chúa bảo vệ con.
Ngài là ánh sáng đời con Ngài là tia nắng đời con. Ngài nguồn hy vọng ủi an khi con thất vọng chán ngán. Ngài hằng đỡ nâng đời con