hãy đi rao giảng - tv 116

-

Mi Giáng

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: Hãy [ F ] đi rao [ Dm ] giảng tin [ Gm ] Mừng [ C7 ] khắp thế [ F ] gian.

1. Toàn thể chư [ Am ] dân hãy [ C ] ngợi khen [ Dm ] Chúa, [ Bb ] hết thảy các [ F ] nước hãy [ Gm ] chúc tụng [ C ] Người. [ Dm ] Toàn thể chư [ Gm ] dân hãy [ Bb ] ngợi khen [ C ] Chúa, [ Dm ] hết thảy các [ Am ] nước hãy [ C ] chúc tụng [ F ] Người.

2. Vì tình thương [ Am ] yêu Chúa [ C ] dành cho [ Dm ] ta, [ Bb ] mãnh liệt như [ F ] sóng xô [ Gm ] trên đại [ C ] dương. [ Dm ] Dịu dàng nhân [ Gm ] thay tấm [ Bb ] lòng của [ C ] Chúa, [ Dm ] sẽ tồn tại [ Am ] mãi cho [ C ] đến muôn [ F ] đời.

3. Hòa lời tụng [ Am ] ca kính [ C ] mừng Thiên [ Dm ] Chúa, [ Bb ] hết mọi dân [ F ] nước trên [ Gm ] khắp địa [ C ] cầu. [ Dm ] Vì tình [ Gm ] yêu thương Chúa [ Bb ] dành cho [ C ] ta, [ Dm ] trải dài ngàn [ Am ] kiếp muôn [ C ] thưở muôn [ F ] đời.

Cùng tác giả Mi Giáng

Lạy Chúa, Chúa đã tha thứ tội lỗi cho con. Hạnh phúc thay kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, người có tội mà được Chúa khoan dung. Hạnh phúc thay người mà Chúa không hạch tội, và lòng trí họ chẳng chút gian tà.
Lạy Chúa! Thiện hảo thay việc khen ngợi Chúa. Thú vị thay được tạ ơn Chúa, được mừng hát Danh Ngài, lạy Đấng Tối Cao. Được tuyên xưng tình thương của Ngài từ buổi sớm
Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót. Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi! Toàn thân tôi hãy chúc tụng Thánh Danh. Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi! Và chớ khá quên mọi ân huệ của Người.
Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa đến muôn đời. Lạy Thiên Chúa con sẽ ca khen danh Chúa, và con sẽ chúc tụng danh Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa. Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, xin mở lượng hải hà tha thứ hết mọi tội khiên.

Cùng chuyên mục thánh vịnh - đáp ca

Lạy Chúa, Chúa đã tha thứ tội lỗi cho con. Hạnh phúc thay kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, người có tội mà được Chúa khoan dung. Hạnh phúc thay người mà Chúa không hạch tội, và lòng trí họ chẳng chút gian tà.
Lạy Chúa! Chúa đã tha thứ lỗi tội, Chúa đã tha thứ lỗi tội cho con. Hạnh phúc thay kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, người có tội mà được khoan dung. Hạnh phúc thay người không bị Chúa hạch tội
Lạy Chúa! Chúa đã tha thứ tội lỗi cho con. Phúc thay cho ai được tha thứ lỗi lầm. Lỗi phạm của ngươi được ơn tha thứ lấp che. Phúc thay ngươi không bị trách cứ lỗi lầm. Trong lòng của ngươi thì luôn không có mưu gian.
Lạy Chúa, Chúa đã tha thứ, tha thứ lỗi tội cho con. Ôi thật hạnh phúc người được Chúa thứ tha lỗi lầm. Tuy người phạm lỗi vẫn luôn luôn được che đậy. Cũng thật hạnh phúc cho người Chúa chẳng phiền trách lỗi lầm.
Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì Ngài đã giải thoát con. Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì Ngài đã giải thoát con. Và đã không để quân thù chúng được hỉ hoan về con. Lạy Chúa, Chúa đưa linh hồn của con