hãy đi rao giảng - tv 116

-

Mi Giáng

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: Hãy [ F ] đi rao [ Dm ] giảng tin [ Gm ] Mừng [ C7 ] khắp thế [ F ] gian.

1. Toàn thể chư [ Am ] dân hãy [ C ] ngợi khen [ Dm ] Chúa, [ Bb ] hết thảy các [ F ] nước hãy [ Gm ] chúc tụng [ C ] Người. [ Dm ] Toàn thể chư [ Gm ] dân hãy [ Bb ] ngợi khen [ C ] Chúa, [ Dm ] hết thảy các [ Am ] nước hãy [ C ] chúc tụng [ F ] Người.

2. Vì tình thương [ Am ] yêu Chúa [ C ] dành cho [ Dm ] ta, [ Bb ] mãnh liệt như [ F ] sóng xô [ Gm ] trên đại [ C ] dương. [ Dm ] Dịu dàng nhân [ Gm ] thay tấm [ Bb ] lòng của [ C ] Chúa, [ Dm ] sẽ tồn tại [ Am ] mãi cho [ C ] đến muôn [ F ] đời.

3. Hòa lời tụng [ Am ] ca kính [ C ] mừng Thiên [ Dm ] Chúa, [ Bb ] hết mọi dân [ F ] nước trên [ Gm ] khắp địa [ C ] cầu. [ Dm ] Vì tình [ Gm ] yêu thương Chúa [ Bb ] dành cho [ C ] ta, [ Dm ] trải dài ngàn [ Am ] kiếp muôn [ C ] thưở muôn [ F ] đời.

Cùng tác giả Mi Giáng

Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người, các ngươi đừng cứng lòng. Hãy đến đây ta reo hò cùng Chúa, tung hô Người là núi đá độ trì ta. Vào trước thánh nhan dâng lên lời cảm tạ, cùng một lòng tung hô
Lạy Chúa! Chúa là phần gia nghiệp của tôi. Xin bảo loàn tôi vì tôi tìm nương tựa Chúa, tôi thưa cùng Chúa: “Ngài là Chúa Tể tôi Chúa là phần gia nghiệp và phần chén của tôi chính tay Ngài nắm giữ vận mạng của tôi".
Lạy Chúa là Thiên Chúa con, linh hồn con khao khát Chúa. Lạy Thiên Chúa, Ngài là Đức Chúa con thờ, ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa. Linh hồn con luôn khao khát Ngài, như mảnh đất khô mong đợi mưa rào.
Lạy Chúa, Chúa đã tha thứ tội lỗi cho con. Hạnh phúc thay kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, người có tội mà được Chúa khoan dung. Hạnh phúc thay người mà Chúa không hạch tội, và lòng trí họ chẳng chút gian tà.
Lạy Chúa! Thiện hảo thay việc khen ngợi Chúa. Thú vị thay được tạ ơn Chúa, được mừng hát Danh Ngài, lạy Đấng Tối Cao. Được tuyên xưng tình thương của Ngài từ buổi sớm

Cùng chuyên mục thánh vịnh - đáp ca

Lạy Chúa! Xin cấp tốc trợ phù con. Tôi đã trông cậy từng ngày vào Chúa. Ngài đã nghiêng mình, nghiêng mình về bên tôi. Tôi đã trông cậy vào Ngài, vào Ngài.
Cuộc đời con đã hết lòng trông cậy vào Chúa, trọn đời con luôn trung kiên vững tin Ngài thôi. Chúa nghiêng mình xuống đỡ nâng đời con lên, vì đời con đây bao yếu đuối Chúa đã dủ thương.
Con đã trông cậy ở nơi Chúa, Ngài đã nghiêng mình về bên con. Đây Ngài đã nghe con khẩn cầu. Ngài đặt trong miệng con một bài ca mới, một bài ca mừng Thiên Chúa ta.
Tôi luôn trông cậy, tôi hằng cậy trông ở Chúa. Chúa đã nghiêng mình ghé mặt Ngài về bên tôi. Và Người đã nghe tiếng tôi tha thiết kêu cầu Chúa đã nghe tiếng tôi kêu cầu.
Phúc thay dân tộc, dân tộc mà Chúa chọn, chọn làm cơ nghiệp, cơ nghiệp của Chúa. Người hiền đức nhảy mừng trong Chúa, ca tụng Thiên Chúa là việc của kẻ lòng ngay. Phúc thay dân nước chọn Chúa làm Đức Chúa