hạnh phúc thay - Tv 32

-

Chưa rõ tác giả

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: Hạnh phúc [ Bb ] thay dân tộc mà [ F ] Chúa chọn [ C ] , (chọn) làm cơ [ Gm ] nghiệp [ C ] riêng [ F ] minh.

1. Người công [ F ] chính hãy reo hò mừng [ C ] Chúa, kẻ ngay [ Am ] lành nào cất tiếng ngợi [ Gm ] khen.
Phúc cho [ C ] nước được Chúa làm  Chúa [ Am ] tể, phúc cho [ Gm ] dân Chúa chọn [ C ] làm cơ [ F ] nghiệp.

2. Người để [ F ] mắt xem những người sợ [ C ] Chúa, kẻ trông [ Am ] cậy Người nhìn thấy từ [ Gm ] lâu.
Chúa giải [ C ] thoát khỏi tay của thần [ Am ] chết, Chúa chăm [ Gm ] lo những ngày [ C ] dài đói [ F ] nghèo.

3. Hồn đoàn [ F ] con mãi trông chờ ở [ C ] Chúa, Chúa thương [ Am ] tình Ngài luôn mãi chở [ Gm ] che.
Bao tình [ C ] thương Ngài sẽ còn tuôn [ Am ] đổ, chúng con [ Gm ] đây vẫn cậy [ C ] dựa nơi [ F ] Ngài.

Cùng tác giả Chưa rõ tác giả

Dâng lên Ngài, con tiến dâng lên Ngài bánh thơm với rượu nồng. Dâng lên Ngài, con tiến dâng lên Ngài trót đời con. Dâng lên Cha những vui buồn gian khó
Hái một cành hoa kính dâng Mẹ thương. A - ve Ma - ri - a. A - ve Ma - ri - a. Đốt một trầm hương kính dâng Mẹ thương.
Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì được sống muôn đời và Ta sẽ cho họ được sống lại ngày sau hết hỡi người ơi! Vì này thịt Ta thật là của ăn
Dâng lên Cha đây là lễ vật để tưởng niệm việc Chúa chịu chết. Chung câu kinh chung một tâm tình để mừng ngày Con Chúa Phục Sinh.
Tạ ơn Cha đã cho chúng con ngày Chúa Nhật: ngày đầy niềm vui vì Con Chúa vinh thắng phục sinh. Tạ ơn Cha đã cho chúng con ngày nghỉ ngơi

Cùng chuyên mục thánh vịnh - đáp ca

Lạy Chúa! Ai sẽ được cư ngụ trong đền tạm Chúa. Người sống thanh liêm và thực thi công chính, trong lòng luôn suy nghĩ điều ngay lẽ thật. Lưỡi không bịa lời vu khống
Lạy Chúa! Ai sẽ được cư ngụ trong đền tạm Chúa? Nào ai sẽ được cư ngụ trong đền tạm Chúa? Người sống thanh liêm thực thi những điều công chính, lòng nghĩ điều ngay
Lạy Chúa! Ai sẽ được ở trong Thánh Điện của Thiên Chúa? Ai sẽ được ở trên Núi Thánh của Ngài? Người sống thanh liêm theo đường công chính
Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi luôn ngợi khen Người. Trong Chúa hồn tôi hãnh diện, bạn nghèo hãy nghe và hãy mừng vui.
Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Chúa thiện hảo nhường bao. Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi luôn ca ngợi Ngài. Bao hãnh diện Chúa ơi hồn tôi.