gieo hạt gieo lời

- Đinh Trung Chính
 • 0
Thêm thông tin
 • Tác giả :Đinh Trung Chính
 • Người đăng :Minh Ngọc
 • Ngày đăng :22/08/2020 03:08:27
 • Lượt xem :444
 • Tone chính :Am
 • Điệu bài hát :Blues
 • Chuyên mục :vào đời
 • In bài hát
 • Thăng 1/2 note
 • Giáng 1/2 note
 • Tăng 1 font size
 • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.
1. [Am]Khi hạt giống gieo vào [Dm]đất bờ đê. [Em]Nắng chói chang, hạt cháy [Am]khô làm mồi cho chim [G]trời. [Am]Khi hạt giống giao vào [Dm]đất sỏi đá vì không [C]sâu rễ, không bám đất [Am]lâu heo tan mau. [Am]Gieo, gieo hạt giống trên ruộng đồng. Mang, mang hạt [Dm]tốt vào đất [Em]tốt. [Am]Cho, cho mạch sống mau nẩy [Am]mầm. [F]Thêm, thêm sự sống thêm trổ [Am]hoa. Mời [C]Chúa trong cuộc [E]sống, đời [C7]sống luôn đẹp [C]tươi. Lời [C]Chúa đem sự [G]sống. Lời [E]Chúa đem bình [Am]an ĐK: [Am]Gieo hạt, Gieo lời, [Em]Gieo hạt, Gieo [Am]lời. [C]Gieo hạt, Gieo [Am]lời. 2. Khi hạt giống gieo vào đất bụi gai. Rễ ép chen bị bủa vây, hạt chậm không trổ bông được. Khi hạt giống gieo vào đấtlành, tốt tồi sinh hoa gấp trăm, gấp sáu mươi, gấp ba mươi. gieo, gieo Lời Chúa trong cuộc sống. Gieo, gieo Lời Chúa vào nhân thế. Vâng. vâng lời Chúa dâng tâm hồn. Xin, cho cuộc sống luôn bình an. Mời Chúa trong cuộc sống, đời sống luôn đẹp tươi. Lời Chúa đem sự sống, Lời Chúa đem bình an.

Cùng tác giả Đinh Trung Chính

Cùng chuyên mục vào đời

Nào ta đi yêu thương góp xây cho đời. Nào ra đi yêu thương sớt chia cho người. Tình yêu trao con tim, tình yêu luôn hy sinh trong niềm tin trung kiên bình minh mới.
Ngày xưa Chúa Ki-tô Thập giá vác trên vai vòng gai quấn trên đầu Người ra pháp trường. Người đi chết cho tôi, Người đi chết cho anh, chết cho em, đi chết cho người người hôm nay.
Nào bạn ơi mau lên gieo bước hành trình, dòng thời gian đi nhanh chẳng biết dừng chân. Đừng phân vân bi quan sẽ làm tất cả muộn màng cuộc sống quanh ta luôn vội vã.
Đoàn ta cất bước theo Chúa đi vào đời, hành trang ta mang trên vai phục vụ mọi nơi. Từng bước ta đi chân người in vết phục vụ
Bước tiếp hành trình cuộc đời sau khi ta tham dự Thánh lễ. Bước tiếp hành trình cuộc đời đi theo Chúa bước vào thế giới. Có Chúa đồng hành một đời