điệu dân ca kính mừng

-

Chưa rõ tác giả

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: Con [ Dm ] dâng câu hát dân ca, điệu [ Gm ] thương điệu mến đậm [ Dm ] đà muôn tấm [ F ] lòng con thơ thiết [ Am ] tha hát câu kính [ C ] mừng giữa tháng hoa dâng [ Dm ] Mẹ.

1. Mẹ Ma - ri - [ Bb ] a khiêm [ Gm ] nhường như lúa đồng quê [ Am ] hương. Cung lòng [ F ] Mẹ chất chứa muôn ơn [ Dm ] trời cưu mang Ngôi lời nguồn ơn tái [ F ] sinh.
Mẹ Ma - ri - [ Bb ] a dâng [ Gm ] Mẹ những sớm chiều ngân [ Am ] nga. Kính mừng [ F ] Mẹ có Chúa luôn đăng [ Dm ] trình(là) Giê - su hoà [ C ] bình nguồn vui [ Am ] của muôn gia [ Dm ] đình.

2. Mẹ Ma - ri - [ Bb ] a kiên [ Gm ] cường như xương rồng đơm [ Am ] hoa. Cuộc đời [ F ] Mẹ đã trải qua bao [ Dm ] mùa Vui Sáng Thương Mừng vẫn câu sắt [ F ] son.
Mẹ Ma - ri - [ Bb ] a dâng [ Gm ] Mẹ những tháng ngày nỉ [ Am ] non. Kính nhờ [ F ] Mẹ dẫn lối con vào [ Dm ] đời kiên can đáp lời [ C ] là ngôn [ Am ] sứ của Nước [ Dm ] Trời.

3. Mẹ Ma - ri - [ Bb ] a vâng [ Gm ] phục trong sứ mạng cao [ Am ] sâu. Cuộc đời [ F ] Mẹ là chuỗi ân nhiệm [ Dm ] mầu thơm hương nguyện cầu nghèo khó khiết [ F ] tịnh.
Mẹ Ma - ri - [ Bb ] a dâng [ Gm ] Mẹ đây chuỗi ngọc câu [ Am ] kinh. Kính mừng [ F ] Mẹ đã phó dâng đời [ Dm ] mình. Yêu thương trọn [ C ] tình là gương [ Am ] sáng muôn tâm [ Dm ] hồn.

Cùng tác giả Chưa rõ tác giả

Dâng lên Ngài, con tiến dâng lên Ngài bánh thơm với rượu nồng. Dâng lên Ngài, con tiến dâng lên Ngài trót đời con. Dâng lên Cha những vui buồn gian khó
Hái một cành hoa kính dâng Mẹ thương. A - ve Ma - ri - a. A - ve Ma - ri - a. Đốt một trầm hương kính dâng Mẹ thương.
Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì được sống muôn đời và Ta sẽ cho họ được sống lại ngày sau hết hỡi người ơi! Vì này thịt Ta thật là của ăn
Dâng lên Cha đây là lễ vật để tưởng niệm việc Chúa chịu chết. Chung câu kinh chung một tâm tình để mừng ngày Con Chúa Phục Sinh.
Tạ ơn Cha đã cho chúng con ngày Chúa Nhật: ngày đầy niềm vui vì Con Chúa vinh thắng phục sinh. Tạ ơn Cha đã cho chúng con ngày nghỉ ngơi

Cùng chuyên mục đức mẹ

Hái một cành hoa kính dâng Mẹ thương. A - ve Ma - ri - a. A - ve Ma - ri - a. Đốt một trầm hương kính dâng Mẹ thương.
Đoàn con chấp đôi tay khấn cầu Đức Mẹ La Vang. Hòa bài ca xin dâng lên Đức Nữ vẹn tuyển của nhân trần. Đây muôn tấm lòng rộn ràng dâng Mẹ
Con dâng về Mẹ một niềm tin yêu bao la, Một lòng cậy trông vàng đá. Dâng lên Mẹ lời kinh như áng hương trời. Diệu huyền tỏa bay nơi nơi.
Trong nắng mai huy hoàng rộn ràng chim trời ca hót, muôn đóa hoa đẹp tươi, theo Thần sứ con dâng lời. Kính mừng Ma-ri-a đầy ơn phúc
Mẹ ơi, toàn thân con thuộc về Mẹ, toàn thân con thuộc về Mẹ tất cả linh hồn thân xác. Kính xin Mẹ dắt dìu chở che.