đẹp thay những bước chân

- Nguyên Lễ
 • 0
Thêm thông tin
 • Tác giả :Nguyên Lễ
 • Người đăng :Minh Ngọc
 • Ngày đăng :01/07/2021 06:07:36
 • Lượt xem :1087
 • Tone chính :Dm
 • Điệu bài hát :Ballad
 • Chuyên mục :truyền giáo
 • In bài hát
 • Thăng 1/2 note
 • Giáng 1/2 note
 • Tăng 1 font size
 • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK. [Dm]Những bước chân tuyệt vời, thật đẹp thay ôi thật đẹp [F]thay,
là những bước chân của [Am]người đem Tin Mừng cho mọi [Dm]nơi.

1. [Dm]Ai đi gieo giữa tủi sầu, sẽ về gặt trong vui [F]sướng, ai đi gieo giữa lệ [A]rơi, sẽ [Bb]về gặt trong tiếng [A]cười.
[Dm]Đây bao nhiêu lúa vàng [Bb]tươi, đang [C]từng ngày từng đêm đón [F]đợi, người người gặt hái đem [C]về trong [Am]lòng rộn rã niềm [Dm]vui.

2. Băng qua trăm suối nghìn đồi, vững vàng niềm tin đi tới, qua bao gian khó đầy vơi, vẫn tràn niềm vui cứu đời.
Đi loan tin khắp mọi nơi: Chúa Trời hằng dủ thương hết muôn người, tình Ngài bền vững muôn đời, trông cậy vào Chúa người ơi.

3. Qua bao thung lũng hiểm nguy, vẫn hằng bền tâm vững chí, chông gai giăng kín đường đi, vẫn chẳng hề than trách gì.
Tâm tư chan chứa niềm tin, Chúa Trời hằng chở che giữ gìn, đoàn người rảo bước lên đường, loan truyền Thiên Chúa tình thương.

Cùng tác giả Nguyên Lễ

Cùng chuyên mục truyền giáo

Rao giảng Tin Mừng hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian. Nào toàn thể địa cầu hãy reo mừng Thiên Chúa. Lòng vui niềm hân hoan, phụng sự trước Thánh Nhan
Ngài gọi con đi, đi vào đời làm chứng nhân Tin Mừng. Dù rằng thân con có là gì mà xứng với ơn thiêng? Ngài dạy con yêu, yêu đồng loại như yêu chính thân mình mà lòng con nhỏ bé Chúa ơi Nguồn: https://www.dieuca.net/2017/08/ngaigoicondi-ga.html
Lúa chín trên đồng, trên đồng lúa tỏa hương, trên đồng lúa chín tỏa hương. Nguyện Chúa sai thợ đi gặt về. Nguyện xin dạy chúng con thành những tông đồ luôn nhiệt thành.
Vâng từ đây con đi vào đời mang tình yêu cao siêu vời vợi, đời con xin thành nhân chứng. Vâng từ đây con đi vào đời loan tình yêu Cha luôn kêu mời.
Vinh quang những bước chân đi truyền rao Tin Mừng cứu độ cho mọi người khắp mọi nơi. Vinh quang những bước chân đi truyền rao Tin Mừng cứu độ