dâng lên Ngài

-

Chưa rõ tác giả

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

1. [ Gm ] Dâng lên Ngài những nhát cuốc này [ Bb ] vỡ đất gầy giữa trời nắng [ D7 ] gắt.
[ Gm ] Dâng lên Ngài đây những giọt mồ [ Bb ] hôi nhỏ [ F ] trên nương [ Dm ] đồng chờ ngày đơm [ Gm ] bông.

ĐK. [ G ] Dâng lên Ngài [ Bm ] tấm bánh [ Em ] này [ A7 ] là lao [ D ] công vì hy [ C ] vọng [ D ] sáng [ G ] chói.
Dâng lên Ngài [ Bm ] ly rượu [ Em ] này [ A7 ] là lao [ D ] công vì cuộc [ Em ] sống [ D ] muôn [ G ] đời.

2. [ Gm ] Dâng lên Ngài những ánh mắt này [ Bb ] sáng chói lòa giữa vùng sỏi [ D7 ] đá.
[ Gm ] Dâng lên Ngài, dâng lên Ngài bàn [ Bb ] tay hóa [ F ] chai theo [ Dm ] dòng ngày dài tương [ Gm ] lai.

3. [ Gm ] Dâng lên Ngài những phút sống này [ Bb ] để chung phần khổ hình thập [ D7 ] giá.
[ Gm ] Dâng lên Ngài dâng lên Ngài tình [ Bb ] mến sáng [ F ] lên hy [ Dm ] vọng miệt mài trông [ Gm ] mong.

Cùng tác giả Chưa rõ tác giả

Dâng lên Ngài, con tiến dâng lên Ngài bánh thơm với rượu nồng. Dâng lên Ngài, con tiến dâng lên Ngài trót đời con. Dâng lên Cha những vui buồn gian khó
Hái một cành hoa kính dâng Mẹ thương. A - ve Ma - ri - a. A - ve Ma - ri - a. Đốt một trầm hương kính dâng Mẹ thương.
Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì được sống muôn đời và Ta sẽ cho họ được sống lại ngày sau hết hỡi người ơi! Vì này thịt Ta thật là của ăn
Dâng lên Cha đây là lễ vật để tưởng niệm việc Chúa chịu chết. Chung câu kinh chung một tâm tình để mừng ngày Con Chúa Phục Sinh.
Tạ ơn Cha đã cho chúng con ngày Chúa Nhật: ngày đầy niềm vui vì Con Chúa vinh thắng phục sinh. Tạ ơn Cha đã cho chúng con ngày nghỉ ngơi

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Chẳng có những gì bên ngoài làm ta ô uế. Chỉ có những gì trong lòng làm ra xấu xa. Bao điều tà dâm ghen tuông giết người trộm cướp.
Đong con tim thật đầy với bao nhiêu ân tình này con tim hồng đôi môi nồng đậm tình yêu thương không oán thù cũng chẳng điêu ngoa.
Chúa ơi! Xin dẫn con vào nhà của con, căn nhà của trái tim con căn nhà vừa quen vừa lạ. Xin cho con thấy những phủ vây đời con đây những che đậy giằng co
Tiến dâng lên đây bánh tinh tuyền, đây rượu nho quí làm hy lễ hiệp dâng lên Chúa với lòng sắt son. Chúa yêu ơi! Con tiến dâng Ngài tâm hồn thơ bé
Dâng lên Ngài, con tiến dâng lên Ngài bánh thơm với rượu nồng. Dâng lên Ngài, con tiến dâng lên Ngài trót đời con. Dâng lên Cha những vui buồn gian khó