dâng câu tạ ơn

-

Giang Tâm

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: ( [ G7 ] Dâng câu tạ [ C ] ơn), Dâng câu tạ ơn tạ ơn [ G7 ] ___ chúng con tạ ơn [ C ] Chúa. [ Am ] Vì hồng ân bao [ F ] la [ D ] Chúa ban [ G ] ___ suốt [ C ] năm mươi năm [ G7 ] qua bao ơn [ C7 ] lành! (Bàn tay của [ F ] Chúa) Dìu con đi [ G ] tới, (dù bao chông [ Am ] gai) đồng hành dẫn [ Bdim ] lối____ [ C7 ] ___ trung tín muôn [ F ] đời dù đời [ Dm ] thăng [ F ] trầm đổi [ G7 ] thay. [ C7 ] ___ Ơn Chúa cao [ F ] vời, trọn đời [ G7 ] con hát mừng tạ [ C ] ơn [ Fm ] mãi câu tạ [ C ] ơn!

1. [ Cm ] Chúa thương gọi chúng [ Eb ] con sống giữa [ Ab ] ời giữa muôn [ G ] người nhưng không [ Csus4 ] thuộc về đời [ Cm ] ___. [ Fm ] Chúa thương chọn chúng [ Cm ] con sống cho [ Bb ] Ngài, bước theo [ Eb ] Ngài gieo Tin [ Dm ] Mừng cho muôn [ G7 ] nơi. [ C7 ] Đây một đời chứng [ F ] nhân [ Dm ] con mừng vui dấn [ Em ] thân, [ Dm ] nên dấu chỉ tình [ C ] yêu của [ G7 ] Chúa giữa gian [ C ] trần.

2. [ Cm ] Ôi cao vời thẳm [ Eb ] sâu thánh ý [ Ab ] Ngài đã quan [ G ] phòng, mãi giữ [ Csus4 ] gìn nhiệm mầu   [ Cm ] ___. [ Fm ] Những tháng ngày đã [ Cm ] qua lẫn hôm [ Bb ] nay tới mai [ Eb ] ngày xin một [ Dm ] niềm tin yêu phó [ G7 ] thác. [ C7 ] Tâm hồn con chứa [ F ] chan [ Dm ] cung nhạc vàng hỉ [ Em ] hoan, [ Dm ] dâng Chúa lời tạ [ C ] ơn tình [ G7 ] Chúa mãi vững [ C ] bền.

3. [ Cm ] Chung một niềm khát [ Eb ] khao với đam [ Ab ] mê hết tâm [ G ] hồn hát ca [ Csus4 ] ngợi tình Ngài   [ Cm ] ___. [ Fm ] Chúa quy tụ chúng [ Cm ] con đến nơi [ Bb ] đây khúc sum [ Eb ] vầy sẽ vang [ Dm ] lời tôn vinh mãi [ G7 ] mãi. [ C7 ] Dâng Ngài đây khúc [ F ] ca,   [ Dm ] như ngàn muôn đóa [ Em ] hoa, [ Dm ] trong Thánh Điện nguy [ C ] nga, lời [ G7 ] hát mãi chan [ C ] hòa.

4. [ Cm ] Xin được làm muối [ Eb ] men ướp mặn [ Ab ] đời hiến thân [ G ] mình biến tan [ Csus4 ] vào lòng đời   [ Cm ] ___. [ Fm ] Xin được làm ánh [ Cm ] soi thắp sáng [ Bb ] lên ánh rạng [ Eb ] ngời mãi hy [ Dm ] vọng tin yêu phó [ G7 ] thác. [ C7 ] Xin Tình Yêu đỡ [ F ] nâng, [ Dm ] đi cùng con tháng [ Em ] năm, [ Dm ] vui sống đời tạ [ C ] ơn, làm [ G7 ] chứng tá giữa [ C ] đời.

 

Cùng tác giả Giang Tâm

Tiến dâng lên đây bánh tinh tuyền, đây rượu nho quí làm hy lễ hiệp dâng lên Chúa với lòng sắt son. Chúa yêu ơi! Con tiến dâng Ngài tâm hồn thơ bé
Xác đất vật hèn phận con là xác đất vật hèn. Phận người hư vô như mây trôi dạt theo cơn gió
Nơi Thiên Chúa chỉ có tình yêu và lòng xót thương. Ngài là Đấng từ bi nhân hậu, chậm bất bình, và rất mực khoan nhân.
Niềm hy vọng hằng sống sáng soi trong tâm hồn tôi, nung nấu trong trái tim tôi: Là được chiêm ngưỡng Thiên Chúa
Linh hồn con khao khát Thiên Chúa ôi Chúa Trời hằng sống. Biết tới ngày nào, biết tới ngày nào, ngày nào

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Chẳng có những gì bên ngoài làm ta ô uế. Chỉ có những gì trong lòng làm ra xấu xa. Bao điều tà dâm ghen tuông giết người trộm cướp.
Đong con tim thật đầy với bao nhiêu ân tình này con tim hồng đôi môi nồng đậm tình yêu thương không oán thù cũng chẳng điêu ngoa.
Chúa ơi! Xin dẫn con vào nhà của con, căn nhà của trái tim con căn nhà vừa quen vừa lạ. Xin cho con thấy những phủ vây đời con đây những che đậy giằng co
Tiến dâng lên đây bánh tinh tuyền, đây rượu nho quí làm hy lễ hiệp dâng lên Chúa với lòng sắt son. Chúa yêu ơi! Con tiến dâng Ngài tâm hồn thơ bé
Dâng lên Ngài, con tiến dâng lên Ngài bánh thơm với rượu nồng. Dâng lên Ngài, con tiến dâng lên Ngài trót đời con. Dâng lên Cha những vui buồn gian khó