con xin đến - Tv 39

- Mi Trầm
  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ÐK: Con xin [G]đến thực thi ý [D]Chúa, lạy Chúa, con xin [G]đến thực thi ý [C]Ngài, thực thi ý [D]Ngài này [Em]con [D]xin [G]đến.

1. Con tin [C]tưởng cậy trông ở [D]Chúa, Ngài đoái [G]nhìn thương nhận tiếng cầu [Em]xin.
Ðây bài [Am]ca sẽ hân hoan mừng [D]hát, để tán dương [Bm]Ngài là [D]Chúa mọi [G]dân.

2. Dâng hy [C]lễ thì Ngài không [D]ưa, Ngài mở [G]rộng tai người để mà [Em]nghe.
Lễ toàn [Am]thiêu Chúa thiên binh chẳng [D]muốn, con đã thưa [Bm]Ngài con [D]đến rồi [G]đây.

3. Con sung [C]sướng thực thi ý [D]Chúa, luật pháp [G]Ngài ghi tận đáy lòng [Em]con.
Con truyền [Am]rao đức công minh của [D]Chúa, Chúa đã biết [Bm]rồi con [D]chẳng ngậm [G]môi.

Cùng tác giả Mi Trầm

Chúa ơi thân con là thân lúa miến gieo vào lòng đời và mục nát với thời gian. Bông lúa vàng kết thành tấm bánh và thân con trở thành hiến vật nguyện dâng Cha như lễ toàn thiêu.
Xin dâng Ngài bao công đức tiền nhân, xin tình Ngài thánh hóa dân Việt Nam.
Nầy là dòng dõi những người tìm Chúa suốt cuộc đời tìm kiếm Chúa Trời.
Vinh quang những bước chân đi truyền rao Tin Mừng cứu độ cho mọi người khắp mọi nơi. Vinh quang những bước chân đi truyền rao Tin Mừng cứu độ
Hoàng hậu đứng bên hữu Đức Vua mặc đồ trang điểm vàng ròng lộng lẫy. Tân nương hỡi hãy điểm trang áo xiêm rỡ ràng dệt gấm cao sang.

Cùng chuyên mục thánh vịnh - đáp ca

Lạy Chúa xin đừng đoán phạt con trong cơn giận Chúa. Xin đừng nghiêm trách con giữa cơn lôi đình. Thương xót con Chúa ơi nay con tàn hơi sức.
Rao giảng Tin Mừng hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian. Nào toàn thể địa cầu hãy reo mừng Thiên Chúa. Lòng vui niềm hân hoan, phụng sự trước Thánh Nhan
Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Thiên Chúa. Câu hát mừng Người chẳng ngớt trên môi. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Thiên Chúa. Đấng giải thoát tôi khỏi nỗi kinh hoàng.
Khi Chúa đem những người Si-on bị bắt trở về, chúng tôi như người đang mơ, bấy giờ miệng chúng tôi vui cười, lưỡi chúng tôi thốt lên bao lời hân hoan.
Từ vực sâu con kêu cầu lên Chúa, nguyện Chúa lắng nghe tiếng con khẩn nài. Nếu Chúa chấp tội Chúa ơi, nào ai người đứng vững.