con xin đến - Tv 39

 • 0
Thêm thông tin
 • Tác giả :Mi Trầm
 • Người đăng :Minh Ngọc
 • Ngày đăng :29/09/2021 09:09:32
 • Lượt xem :202
 • Tone chính :G
 • Điệu bài hát :Ballad
 • Chuyên mục :thánh vịnh - đáp ca
 • In bài hát
 • Thăng 1/2 note
 • Giáng 1/2 note
 • Tăng 1 font size
 • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ÐK: Con xin [G]đến thực thi ý [D]Chúa, lạy Chúa, con xin [G]đến thực thi ý [C]Ngài, thực thi ý [D]Ngài này [Em]con [D]xin [G]đến.

1. Con tin [C]tưởng cậy trông ở [D]Chúa, Ngài đoái [G]nhìn thương nhận tiếng cầu [Em]xin.
Ðây bài [Am]ca sẽ hân hoan mừng [D]hát, để tán dương [Bm]Ngài là [D]Chúa mọi [G]dân.

2. Dâng hy [C]lễ thì Ngài không [D]ưa, Ngài mở [G]rộng tai người để mà [Em]nghe.
Lễ toàn [Am]thiêu Chúa thiên binh chẳng [D]muốn, con đã thưa [Bm]Ngài con [D]đến rồi [G]đây.

3. Con sung [C]sướng thực thi ý [D]Chúa, luật pháp [G]Ngài ghi tận đáy lòng [Em]con.
Con truyền [Am]rao đức công minh của [D]Chúa, Chúa đã biết [Bm]rồi con [D]chẳng ngậm [G]môi.

Cùng tác giả Mi Trầm

Xin dâng Ngài bao công đức tiền nhân, xin tình Ngài thánh hóa dân Việt Nam.
Nầy là dòng dõi những người tìm Chúa suốt cuộc đời tìm kiếm Chúa Trời.
Vinh quang những bước chân đi truyền rao Tin Mừng cứu độ cho mọi người khắp mọi nơi. Vinh quang những bước chân đi truyền rao Tin Mừng cứu độ
Hoàng hậu đứng bên hữu Đức Vua mặc đồ trang điểm vàng ròng lộng lẫy. Tân nương hỡi hãy điểm trang áo xiêm rỡ ràng dệt gấm cao sang.
Lễ hết ta về đây niềm vui dâng cao dâng cao trong Đức Ki-tô. Lễ hết ta về đây bài ca âm vang âm vang tình Chúa cao sâu.

Cùng chuyên mục thánh vịnh - đáp ca

Phúc cho ai biết kính sợ Chúa. Phúc cho ai biết kính sợ Người. Hạnh phúc cho ai kính sợ Thiên Chúa và bước đi trong đường lối Người. Công khó làm ra người được tiêu sài
Hồn chúng con như chim non thoát khỏi lưới càn của người là người gài bẫy của người là người thợ săn. Ơn phù trợ chúng con ở trong tay Chúa
Hãy nghe tiếng Người: Đừng cứng lòng nữa, đừng cứng lòng nữa. Hãy đến đây reo vui mừng Chúa. Tung hô Người Đấng Cứu Độ Ta.
Hồn con vươn lên tới Chúa, lạy Chúa cứu chuộc con! Con sẽ chẳng hổ ngươi, vì con đã cậy trông. 
Nầy là dòng dõi những người tìm Chúa suốt cuộc đời tìm kiếm Chúa Trời.