con vững tin nơi Ngài

-

Viễn Xứ

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

1. [ Am ] Con vững tin nơi [ C ] Ngài là thành [ Dm ] lũy vững chắc chở [ E ] che. [ D7 ] Con vững tin nơi [ G ] Ngài vì [ C ] tình ngài không đổi [ E7 ] thay. [ Am ] Con vững tin nơi [ E ] Ngài dù [ E7 ] sóng lớp lớp dâng [ Am ] cao, dù [ Dm ] phong ba vây tứ [ Bm ] bề, tựa vào [ E7 ] Chúa con nào hãi [ Am ] chi.

ĐK: Nguyện dâng lên [ C ] Chúa trót thân [ E7 ] con. Đời con yếu [ Dm ] đuối biết bao [ C ] phen, đã lao [ E ] đao, đã hư [ F ] hao xin [ E7 ] Ngài thứ [ Am ] tội. Nguyện dâng lên [ C ] Chúa những tin [ E7 ] yêu, niềm tin nhỏ [ Dm ] bé rất chênh [ C ] vênh, rất lung [ E ] lay, Chúa con [ F ] ơi, xin [ E7 ] Ngài xót [ Am ] thương.

2. [ Am ] Con vững tin nơi [ C ] Ngài là nguồn ánh [ Dm ] sáng chiếu đời [ E ] con, [ D7 ] Con vững tin nơi [ G ] Ngài là [ C ] đường để con bước [ E7 ] đi. [ Am ] Con vững tin nơi [ E ] Ngài dù [ E7 ] bóng tối khuất lối [ Am ] đi, dù [ Dm ] mây đen giăng mịt [ Bm ] mù, dựa vào [ E7 ] Chúa dẫn đường con [ Am ] đi.

3.   [ Am ] Con vững tin nơi [ C ] Ngài là dòng suối tươi mát hồn [ E ] con. [ D7 ] Con vững tin nơi [ G ] Ngài tình [ C ] Ngài đại dương xót [ E7 ] thương. [ Am ] Con vững tin nơi [ E ] Ngài tội [ E7 ] lỗi dấu có chất [ Am ] chồng dù [ Dm ] con bao phen lạc [ Bm ] đường một lòng [ E7 ] tín thác tình Chúa [ Am ] thương.

Cùng tác giả Viễn Xứ

Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng Chúa ngự lên trong tếng kèn vang. Hết thẩy chư dân hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa. Vì Chúa là Đấng Tối Cao, khả úy đại đế trần gian.
Chiên của Ta thìnghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng biết Ta. Ta cho chúng được sống muôn năm, không bao giờ để cho hư mấtKhông một ai để bị cướp đi, mà bị cướp khỏi chính tay Ta.
Ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi. Hãy phụng sự một mình Thiên Chúa với một niềm vui chất ngất. Người hỡi hãy mau thờ lạy, quỳ trước Thánh Nhan của Ngài.
Lạy Chúa! Con ca tụng Chúa vì Chúa đã cứu con. Lạy Chúa! Con ca tụng Chúa, Ngài giải thoát con. Và Ngài không cho quân thù sẽ sướng vui về con.
Chúa hiện đến giữa các ông trong cơn lo sợ Căn phòng kín các môn sinh hội họp khuya sớm. Xòe bàn tay dấu đinh vẫn còn, cạnh nương long máu vẫn tươi hồng lời bình an Chúa gởi trao tới.

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Vì lòng từ bi, mà Chúa đã thương ban xuống cho trần gian, những mục tử nhân lành như lòng Chúa ước mong. Xin tạ ơn tình Chúa quan phòng, Ngài luôn dẫn lối đưa đường
Những người giàu có bạc tiền, thì khó vào Nước Chúa biết bao. Kìa nhìn con lạc đà chui qua lỗ kim, còn dễ hơn là người giàu có vào nước thiên đàng. Hỡi người ơi, hãy lo đi tìm Thiên Chúa
Này hồn tôi hãy dâng lời ngợi ca. Trong Thiên Chúa Đấng cứu độ trần gian. Vì Ngài thương thân phận tôi tớ. Muôn đời sau đến ngàn muôn đời sau, xin chúc khen Danh Ngài.
Lạy Chúa, lạ lùng thay (i) lạ lùng thay, kỳ công của Chúa khắp nơi vũ hoàn. Muôn loài muôn vật hỷ hoan, ngợi ca tình Chúa muôn vàn yêu thương. Dù cho sông cạn đá mòn
Hãy yêu mến Thiên Chúa hết tâm, hết linh hồn và hết trí khôn, cùng yêu mến anh em như yêu chính thân mình ta. Chúa phán rằng: nào chúng ta hãy yêu thương nhau