con sẽ ca ngợi - Tv 88

- Chưa rõ tác giả
  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: Con sẽ ca [ D ] ngợi tình thương Chúa (í-a) [ F#m ] đến muôn [ Bm ] đời (là) đến muôn [ G ] đời con sẽ ca [ A7 ] ngợi đến muôn [ D ] đời. [ d7 ]

1. Từ đời [ G ] nọ tới đời [ Em ] kia miệng con [ A7 ] rao giảng Chúa tín [ D ] thành, ôi tình [ F#m ] Ngài rất tín [ A ] thành. [ A7 ]
Chúa đã [ D ] phán ân nghĩa [ F#m ] Ta còn tới thiên [ D7 ] thu, lòng thành [ G ] tín vững bền trên cao [ A ] thẳm, lòng thành [ A7 ] tín vững bền trên cao [ D ] thẳm.

2. Lòng người [ G ] người mãi hạnh [ Em ] phúc nhờ Nhan [ A7 ] Thánh, dẫn bước tiến [ D ] hành qua hiểm [ F#m ] nguy vẫn tiến [ A ] hành. [ A7 ]
Suốt cuộc [ D ] sống dân Chúa [ F#m ] luôn mừng rỡ hân [ D7 ] hoan vì được [Gbiết Danh Người luôn uy [ A ] dũng, vì được [ A7 ] biết Danh Người luôn uy [ D ] dũng.

3. Lực hùng [ G ] cường của toàn [ Em ] dân ở nơi [ A7 ] Chúa Đấng đáng tôn [ D ] thờ uy lực [ F#m ] Ngài đáng tôn [ A ] thờ. [ A7 ]
Sức mạnh [ D ] dân là chính [ F#m ] do từ cõi cao [ D7 ] xanh Ngài là [GVua thánh thiện rất công [ A ] chính Ngài là [ A7 ] Vua thánh thiện rất công [ D ] minh.

Cùng tác giả Chưa rõ tác giả

Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình
Con xin dâng lên thánh lễ này hiệp cùng toàn dân Chúa. Để tưởng niệm Ngôi Hai đã chết cho đời. Con xin dâng lên niềm tin
Đêm đông Ngôi Lời hạ sinh xuống trần, ngự nơi hang đá trong máng cỏ rơm êm. Đêm đông Con Người hạ sinh giữa đời, đem chính thân mình
Này Chúa sẽ đến, Này Chúa sẽ đến cứu dân lầm than. Lời Chúa chiếu sáng, lời Chúa gieo vui cho lòng đau thương.
Trong Thánh Thần tình yêu chúng con được hiệp nhất nên một. Cùng chung lòng cùng chung tiếng hát ca tạ ơn. Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Tôi đang sướng vui khi bước chân đến nhà Chúa.  Tôi đang sướng vui tay nắm tay bước trong tình Người.
Hân hoan về đây dâng lên ngài tấm bánh. Vui luôn hợp nhau trong khúc hát thanh bình. sức sống đã lên trong muôn người yêu thương
Từ khi Ngài đến với tôi loài hoa biết nhoẻn miệng cười Từ khi Ngài đến với tôi chim hót líu lo thật vui nghe như mùa xuân đến rồi
Như Cha đã sai Con làm cho thế gian nên một. Như Cha đã yêu mến Con thì Con cũng yêu mến họ. Lòng Con hằng van xin chúng nên một
Lạy Cha chí thánh xin Cha thương giữ gìn các môn đệ trong Danh Cha. Xin Cha thương giữ gìn hết thẩy những ai mà Cha đã ban cho con