con sẽ ca ngợi - Tv 88

 • 0
Thêm thông tin
 • Tác giả :Mi Trầm
 • Người đăng :Minh Ngọc
 • Ngày đăng :29/07/2021 07:07:06
 • Lượt xem :316
 • Tone chính :D
 • Điệu bài hát :Ballad
 • Chuyên mục :thánh vịnh - đáp ca
 • In bài hát
 • Thăng 1/2 note
 • Giáng 1/2 note
 • Tăng 1 font size
 • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: Con sẽ ca [D]ngợi tình thương Chúa (í-a) [F#m] đến muôn [Bm]đời (là) đến muôn [G]đời con sẽ ca [A7]ngợi đến muôn [D]đời. [D7]

1. Từ đời [G]nọ tới đời [Em]kia miệng con [A7]rao giảng Chúa tín [D]thành, ôi tình [F#m]Ngài rất tín [A]thành. [A7]
Chúa đã [D]phán ân nghĩa [F#m]Ta còn tới thiên [D7]thu, lòng thành [G]tín vững bền trên cao [A]thẳm, lòng thành [A7]tín vững bền trên cao [D]thẳm.

2. Người tuyển [G]chọn Ta thề [Em]hứa, kìa Đa - [A7]vít Ta đã tuyển [D]chọn, đó nghĩa [F#m]bộc Ta tuyển [A]chọn [A7].
Ta thề [D]hứa dòng dõi [F#m]ngươi còn tới thiên [D7]thu, triều đại [G]ngươi Ta lập muôn muôn [A]kiếp, và mãi [A7]mãi vững bền qua muôn [D]kiếp.

3. Và này [G]Người thưa cùng [Em]Ta Ngài sẽ [A7]mãi mãi chính Thân [D]Phụ, Chúa quyền [F#m]uy con tôn [A]thờ [A7].
Ta là [D]Chúa sẽ mến [F#m]thương Người đến thiên [D7]thu, và giữ [G]mãi tín thành đã thề [A]hứa, và giữ [A7]mãi tín thành đã kết [D]ước.

Cùng tác giả Mi Trầm

Xin dâng Ngài bao công đức tiền nhân, xin tình Ngài thánh hóa dân Việt Nam.
Nầy là dòng dõi những người tìm Chúa suốt cuộc đời tìm kiếm Chúa Trời.
Vinh quang những bước chân đi truyền rao Tin Mừng cứu độ cho mọi người khắp mọi nơi. Vinh quang những bước chân đi truyền rao Tin Mừng cứu độ
Hoàng hậu đứng bên hữu Đức Vua mặc đồ trang điểm vàng ròng lộng lẫy. Tân nương hỡi hãy điểm trang áo xiêm rỡ ràng dệt gấm cao sang.
Lễ hết ta về đây niềm vui dâng cao dâng cao trong Đức Ki-tô. Lễ hết ta về đây bài ca âm vang âm vang tình Chúa cao sâu.

Cùng chuyên mục thánh vịnh - đáp ca

Lạy Chúa lạy Thiên Chúa của con, con sẽ chúc tụng Danh Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa lạy Thiên Chúa con thờ, con xin chúc tụng Danh Chúa đến muôn đời.
Kìa người đau khổ kêu lên Chúa, và Chúa đã nghe lời khẩn cầu. Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi luôn hát khen ngợi Ngài.
Phúc cho ai biết kính sợ Chúa. Phúc cho ai biết kính sợ Người. Hạnh phúc cho ai kính sợ Thiên Chúa và bước đi trong đường lối Người. Công khó làm ra người được tiêu sài
Hồn chúng con như chim non thoát khỏi lưới càn của người là người gài bẫy của người là người thợ săn. Ơn phù trợ chúng con ở trong tay Chúa
Hãy nghe tiếng Người: Đừng cứng lòng nữa, đừng cứng lòng nữa. Hãy đến đây reo vui mừng Chúa. Tung hô Người Đấng Cứu Độ Ta.