con muốn dâng Ngài

-

Thiên Lý

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

1. [ C ] Con muốn dâng lên Ngài bánh [ G ] từ hạt lúa vàng [ C ] tươi. Là hoa mầu ruộng [ Em ] đất do [ Am ] nước mắt [ Dm ] giọt mồ [ G ] hôi. [ F ] Như hương hoa cuộc [ C ] sống nuôi [ G7 ] lớn con từ thuở [ C ] nào. [ E7 ] Xin dâng lên tòa [ Am ] cao này [ Dm ] bông lúa thơm ngọt [ F ] ngào. [ G ] Như lễ dâng chân thành, xin [ G7 ] ơn Chúa thương chúc [ C ] lành.

ĐK: [ C ] Lòng hiệp lòng nguyện [ Am ] dâng lời [ F ] con thiết [ G7 ] tha nguyện [ C ] dâng. [ Dm ] Khi ban mai hay [ G ] chiều tàn lời [ Dm ] dâng Chúa vẫn vọng ngân. [ C ] Và nay cuộc đời [ Am ] con nguyện [ F ] dâng Chúa [ G7 ] như lòng [ C ] son. [ Dm ] Đâu cao sang chỉ [ G ] mọn hèn phận [ G7 ] con nhỏ bé như [ C ] không.

2. [ C ] Con muốn dâng lên Ngài chén [ G ] rượu tinh khiết sạch [ C ] trong. Là rượu nồng tình [ Em ] yêu như [ Am ] tấm chân [ Dm ] tình thủy [ G ] chung. [ F ] Đây hy sinh cuộc [ C ] sống tha [ G7 ] thiết dâng trọn tuổi [ C ] mộng. [ E7 ] Cho đau thương dần [ Am ] qua và [ Dm ] cho cay đắng xóa [ F ] nhòa. [ G ] Xin Chúa cho muôn nhà an [ G7 ] vui sống trong thái [ C ] hòa.

3. [ C ] Con muốn dâng lên Ngài áng [ G ] trầm thơm ngát tỏa [ C ] lan. Là hương nồng dịu [ Em ] êm ngây [ Am ] ngất cõi [ Dm ] lòng bình [ G ] an. [ F ] Ôi linh thiêng nhiệm [ C ] thánh Thiên [ G7 ] Chúa muôn đời sáng [ C ] danh. [ E7 ] Xin dâng lên tòa [ Am ] cao trầm [ Dm ] hương ngát bay dạt [ F ] dào. [ G ] Như khói hương thiên đàng bay [ G7 ] trong nắng mai huy [ C ] hoàng.

Cùng tác giả Thiên Lý

Chúa làm Vua, Ngài đã mặc thiên oai. Chúa làm Vua, Ngài đã mặc thiên oai. Chúa đã vận uy quyền và Ngài đã thắt long đai.
Xin bảo toàn con lạy Chúa vì con kiếm nương tựa Ngài. Chúa là phần gia nghiệp và là phần chén của con. Ngài nắm giữ vận mạng của con, chính Ngài nắm giữ tất cả.
Hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi. Mến Chúa hết lòng hết linh hồn hết trí khôn ngươi. Và yêu kẻ khác như Chúa yêu ta. Mến Chúa yêu người là hai giới răn quan trọng.
Chúa là dũng lực con, con yêu mến Chúa. Lạy Chúa là dũng lực con, con yêu mến Ngài. Lạy Chúa là dũng lực con, là sức mạnh con, con yêu mến Ngài.
Bánh rượu này Chúa ơi như của lễ cuộc sống. Con nguyện dâng lên Chúa với những tâm tư cùng ước vọng. Bao miệt mài gắng công

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Đây rượu nho bánh miến khiết tinh con dâng về Ngài. Xưa vì yêu nhân thế Chúa chịu chết nên của lễ dâng. Trong nắng chiều Cal-vê bừng sáng lên tình Chúa yêu thương nhân trần.
Nguyện dâng lên Cha đây tấm lòng chân thành. Bánh trắng rượu nồng nguyện dâng lên tòa Chúa. Xin Cha nhận lấy lao công của đời con.
Chúa là Vua trên hết muôn vua, là Chúa trên hết các chúa. Ngài là Vua thống trị địa cầu, danh Ngài mãi mãi bền lâu. Triều đại Người thiên niên vĩnh cửu
Hãy đến tung hô Chúa reo mừng Đấng cứu thoát ta. Nào cùng đến trước thiên nhan, nào cùng đến trước thiên nhan, dâng lời cảm tạ, và tung hô Chúa.
Mặt trời sẽ ra tối tăm và mặt trăng không còn chiếu sáng. Tinh tú từ trời sa xuống quyền lực trời cao lay chuyển. Rồi Chúa sẽ ngự đến.