chúng con nay thành tâm

- Chưa rõ tác giả
  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: [ Ab ] Chúng con [ Fm ] nay tâm [ Cm ] thành dâng [ Fm ] lên dâng bánh rượu [ Cm ] thơm ngon,
giữa làn hương [ Eb ] trầm nghi ngút [ Fm ] bay [ Eb ] xin Chúa nhận chúc [ Ab ] lành.

1. [ Cm ] Bao nỗ lực cần lao, [ Fm ] chúng con tạ ơn Chúa [ Ab ] với cả nguy khó.
[ Db ] Chúng con chúc tụng Chúa, [ Cm ] tất cả đều tiến dâng, [ Fm ] khối ân tình [ Eb ] dạt [ Ab ] dào.

2. [ Cm ] Tất cả là của Chúa, [ Fm ] chúng con tạ ơn Chúa [ Ab ] chúng con thuộc về Chúa.
[ Db ] Chúng con chúc tụng Chúa, [ Cm ] nhớ lại hồng ân xưa, [ Fm ] chúng con tưởng [ Eb ] niệm [ Ab ] Người.

3. [ Cm ] Đây chính là Tân Ước, [ Fm ] chúng con tạ ơn Chúa [ Ab ] tới muôn đời vĩnh viễn.
[ Db ] Chúng con chúc tụng Chúa, [ Cm ] thánh lễ là điểm giao, [ Fm ] chốn hẹn hò [ Eb ] đất [ Ab ] trời.

4. [ Cm ] Hãy mau tạ ơn Chúa, [ Fm ] chúng con tạ ơn Chúa, [ Ab ] hãy chúc tụng Danh Chúa.
[ Db ] Chúng con chúc tụng Chúa, [ Cm ] Hỡi con người lao công, [ Fm ] vũ trụ là [ Eb ] Thiên [ Ab ] Đàng.

Cùng tác giả Chưa rõ tác giả

Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình
Con xin dâng lên thánh lễ này hiệp cùng toàn dân Chúa. Để tưởng niệm Ngôi Hai đã chết cho đời. Con xin dâng lên niềm tin
Đêm đông Ngôi Lời hạ sinh xuống trần, ngự nơi hang đá trong máng cỏ rơm êm. Đêm đông Con Người hạ sinh giữa đời, đem chính thân mình
Này Chúa sẽ đến, Này Chúa sẽ đến cứu dân lầm than. Lời Chúa chiếu sáng, lời Chúa gieo vui cho lòng đau thương.
Trong Thánh Thần tình yêu chúng con được hiệp nhất nên một. Cùng chung lòng cùng chung tiếng hát ca tạ ơn. Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Tôi đang sướng vui khi bước chân đến nhà Chúa.  Tôi đang sướng vui tay nắm tay bước trong tình Người.
Hân hoan về đây dâng lên ngài tấm bánh. Vui luôn hợp nhau trong khúc hát thanh bình. sức sống đã lên trong muôn người yêu thương
Từ khi Ngài đến với tôi loài hoa biết nhoẻn miệng cười Từ khi Ngài đến với tôi chim hót líu lo thật vui nghe như mùa xuân đến rồi
Như Cha đã sai Con làm cho thế gian nên một. Như Cha đã yêu mến Con thì Con cũng yêu mến họ. Lòng Con hằng van xin chúng nên một
Lạy Cha chí thánh xin Cha thương giữ gìn các môn đệ trong Danh Cha. Xin Cha thương giữ gìn hết thẩy những ai mà Cha đã ban cho con