chúc tụng danh Chúa - Tv 144

-

Tường Ân

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK. Lạy [ Em ] Chúa lạy Thiên [ Am ] Chúa của [ Em ] con, con sẽ chúc [ D ] tụng Danh [ Bm ] Chúa đến muôn [ Em ] đời.

1. Lạy [ Em ] Chúa lạy Thiên [ C ] Chúa con [ G ] thờ, [ Em ] con xin chúc [ Am ] tụng Danh [ C ] Chúa đến muôn [ B ] đời.
[ Em ] Hằng ngày con [ Am ] luôn tán dương [ Em ] này miệng con [ C ] xin chúc khen, [ D ] ca tụng Danh [ C ] Chúa từ [ Bm ] nay cho tới muôn [ Em ] đời.

2. Lạy [ Em ] Chúa Ngài nhân [ C ] ái vô [ G ] cùng, [ Em ] Ngài chậm bất [ Am ] bình luôn [ C ] hết sức thương [ B ] yêu.
[ Em ] Lòng hảo tâm [ Am ] ôi lớn lao [ Em ] đổ tràn trên [ C ] ai khát khao, [ D ] đức từ bi [ C ] Chúa tỏa [ Bm ] lan cho khắp muôn [ Em ] loài.

3. Lạy [ Em ] Chúa tình thương [ C ] Chúa cao [ G ] vời, [ Em ] mọi kỳ công [ Am ] Ngài sẽ [ C ] cất tiếng ca [ B ] ngợi.
[ Em ] Mọi người muôn [ Am ] nơi hát ca, [ Em ] kìa bậc tiên [ C ] nhân chúc khen, [ D ] bao quyền năng [ C ] Chúa và [ Bm ] vinh quang đến muôn [ Em ] đời.

4. Lạy [ Em ] Chúa Ngài trung [ C ] tín khôn [ G ] lường, [ Em ] trong muôn công [ Am ] cuộc và [ C ] phán quyết của [ B ] Ngài.
[ Em ] Ngài hằng bao [ Am ] che đỡ nâng, [ Em ] kẻ lạc xa [ C ] nơi Thánh Nhan, [ D ] cho người đau [ C ] yếu khòm [ Bm ] lưng đi bước vững [ Em ] vàng.

Cùng tác giả Tường Ân

Này hỡi chư dân hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa hết thảy chư dân hãy ca khen Ngài. Xin Thiên Chúa xót thương và ban phúc lành cho chúng con, và xin chiếu rọi ánh quang để mọi người thấy đường lối Ngài.
Lạy Thiên Chúa là Thiên Chúa con, đến muôn đời con ca tụng uy danh của Ngài. Ngài nhân ái hết sức khoan dung, chậm bất bình và hay xót thương. Chúa hảo tâm với muôn muôn loài.
Lạy Chúa con ca tụng Chúa, vì Chúa đã cứu vớt con. Lạy Chúa con ca tụng Chúa, vì Chúa đã giải thoát con. Con ca tụng Chúa vì Chúa đã giải thoát con, Người dẫu không để ác nhân khinh khi nhạo báng.
Nguyện thương con Chúa ơi theo lòng từ bi của Ngài, nguyện thương con theo lòng nhân hậu của Chúa. Xin vì tình xưa mà thương xót con, hãy dung tha muôn vàn lỗi lầm.
Lạy Cha con xin phó thác linh hồn trong tay Cha. Lạy Cha con xin phó thác linh hồn con ở trong tay Cha. Bên Ngài con đàn ẩn náu, xin đừng để con phải muôn đời nhục thân.

Cùng chuyên mục thánh vịnh - đáp ca

Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng Chúa ngự lên trong tếng kèn vang. Hết thẩy chư dân hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa. Vì Chúa là Đấng Tối Cao, khả úy đại đế trần gian.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng. Ngài ngự lên trong tiếng kèn rền vang. Hết thảy chư dân hãy vỗ tay reo mừng Thiên Chúa tiếng reo vui. Vì Chúa là Đấng Tối Cao, khả úy.
Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên giữa tiếng kèn vang. Vỗ tay đi nào ngàn muôn dân hỡi ! Tán tụng Chúa Trời nào hãy hò reo.  Vì Chúa Đấng Tối Cao khả úy, Ngài là Đại Đế Đấng thống trị trần gian.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng. Thiên Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang. Hết thảy chư dân hãy vỗ tay đi. Reo mừng Thượng Đế theo tiếng đàn vui.
Chư dân hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Chúa. Xin Ngài luôn thương xót, chúc phúc lành xuống và chiếu ánh sáng tôn nhan của Ngài trên con.