chúc tụng danh Chúa - Tv 144

- Tường Ân
  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK. Lạy [Em]Chúa lạy Thiên [Am]Chúa của [Em]con, con sẽ chúc [D]tụng Danh [Bm]Chúa đến muôn [Em]đời.

1. Lạy [Em]Chúa lạy Thiên [C]Chúa con [G]thờ, [Em] con xin chúc [Am]tụng Danh [C]Chúa đến muôn [B]đời.
[Em] Hằng ngày con [Am]luôn tán dương [Em] này miệng con [C]xin chúc khen, [D] ca tụng Danh [C]Chúa từ [Bm]nay cho tới muôn [Em]đời.

2. Lạy [Em]Chúa Ngài nhân [C]ái vô [G]cùng, [Em] Ngài chậm bất [Am]bình luôn [C]hết sức thương [B]yêu.
[Em] Lòng hảo tâm [Am]ôi lớn lao [Em] đổ tràn trên [C]ai khát khao, [D] đức từ bi [C]Chúa tỏa [Bm]lan cho khắp muôn [Em]loài.

3. Lạy [Em]Chúa tình thương [C]Chúa cao [G]vời, [Em] mọi kỳ công [Am]Ngài sẽ [C]cất tiếng ca [B]ngợi.
[Em] Mọi người muôn [Am]nơi hát ca, [Em] kìa bậc tiên [C]nhân chúc khen, [D] bao quyền năng [C]Chúa và [Bm]vinh quang đến muôn [Em]đời.

4. Lạy [Em]Chúa Ngài trung [C]tín khôn [G]lường, [Em] trong muôn công [Am]cuộc và [C]phán quyết của [B]Ngài.
[Em] Ngài hằng bao [Am]che đỡ nâng, [Em] kẻ lạc xa [C]nơi Thánh Nhan, [D] cho người đau [C]yếu khòm [Bm]lưng đi bước vững [Em]vàng.

Cùng tác giả Tường Ân

Tựa như bánh và rượu khiết tinh, chờ mong được thánh hoá. Biến thành Máu Thịt thắm hồng dưỡng nuôi muôn người dương thế. Thì nguyện dâng xác thân con yếu hèn cùng bao nỗi ô nhơ

Cùng chuyên mục thánh vịnh - đáp ca

Kìa người đau khổ kêu lên Chúa, và Chúa đã nghe lời khẩn cầu. Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi luôn hát khen ngợi Ngài.
Phúc cho ai biết kính sợ Chúa. Phúc cho ai biết kính sợ Người. Hạnh phúc cho ai kính sợ Thiên Chúa và bước đi trong đường lối Người. Công khó làm ra người được tiêu sài
Hồn chúng con như chim non thoát khỏi lưới càn của người là người gài bẫy của người là người thợ săn. Ơn phù trợ chúng con ở trong tay Chúa
Hãy nghe tiếng Người: Đừng cứng lòng nữa, đừng cứng lòng nữa. Hãy đến đây reo vui mừng Chúa. Tung hô Người Đấng Cứu Độ Ta.
Hồn con vươn lên tới Chúa, lạy Chúa cứu chuộc con! Con sẽ chẳng hổ ngươi, vì con đã cậy trông.