Chúa nhật 9 thường niên - tv 116

-

Thiên Lý

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: Hãy đi [ C ] rao giảng Tin Mừng khắp thế [ Em ] gian. Hãy đi [ G7 ] rao giảng Tin Mừng khắp thế [ C ] gian.

1. [ C7 ] Toàn thể [ F ] chư dân hãy ngợi khen [ Em ] Chúa. Với hết [ G7 ] thảy muôn nước hãy chúc tụng [ C ] Chúa.

2. [ C7 ] Vì tình [ F ] thương Chúa dành cho chúng [ Em ] ta ôi thật [ Dm ] là cao qúy ôi mãnh [ C ] liệt. Và lòng [ F ] trung thành của Chúa tồn [ Em ] tại đến muôn [ G7 ] đời cho đến mãi muôn [ C ] đời.

 

Cùng tác giả Thiên Lý

Lạy Chúa, Chúa đã tha thứ, tha thứ lỗi tội cho con. Ôi thật hạnh phúc người được Chúa thứ tha lỗi lầm. Tuy người phạm lỗi vẫn luôn luôn được che đậy. Cũng thật hạnh phúc cho người Chúa chẳng phiền trách lỗi lầm.
Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì Ngài đã giải thoát con. Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì Ngài đã giải thoát con. Và đã không để quân thù chúng được hỉ hoan về con. Lạy Chúa, Chúa đưa linh hồn của con
Dâng lên Chúa của lễ tinh tuyền với những ước nguyện chân thành Chúa ơi! Dâng lên Ngài này bánh tinh nguyên đây ly trượu thắm nồng tình yêu. Xin dâng lên tòa cao hiển vinh đây con tim chứa chan tâm tình
Lạy Chúa, trước mặt các thiên thần con đàn ca mừng Chúa. Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi Chúa vì Ngài đã nghe lời miệng con. Lạy Chúa, trước mặt các thiên thần con đàn ca mừng Chúa
Lạy Chúa, con hằng tìm nương nhờ Chúa, xin Chúa đừng để con hổ ngươi. Nhưng theo đức công minh Ngài, xin cứu nguy và giải thoát. Xin ghé tai về bên con và giải cứu, xin đoái thương và giải cứu.

Cùng chuyên mục thánh vịnh - đáp ca

Lạy Chúa, Chúa đã tha thứ tội lỗi cho con. Hạnh phúc thay kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, người có tội mà được Chúa khoan dung. Hạnh phúc thay người mà Chúa không hạch tội, và lòng trí họ chẳng chút gian tà.
Lạy Chúa! Chúa đã tha thứ lỗi tội, Chúa đã tha thứ lỗi tội cho con. Hạnh phúc thay kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, người có tội mà được khoan dung. Hạnh phúc thay người không bị Chúa hạch tội
Lạy Chúa! Chúa đã tha thứ tội lỗi cho con. Phúc thay cho ai được tha thứ lỗi lầm. Lỗi phạm của ngươi được ơn tha thứ lấp che. Phúc thay ngươi không bị trách cứ lỗi lầm. Trong lòng của ngươi thì luôn không có mưu gian.
Lạy Chúa, Chúa đã tha thứ, tha thứ lỗi tội cho con. Ôi thật hạnh phúc người được Chúa thứ tha lỗi lầm. Tuy người phạm lỗi vẫn luôn luôn được che đậy. Cũng thật hạnh phúc cho người Chúa chẳng phiền trách lỗi lầm.
Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì Ngài đã giải thoát con. Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì Ngài đã giải thoát con. Và đã không để quân thù chúng được hỉ hoan về con. Lạy Chúa, Chúa đưa linh hồn của con