Chúa nhật 6 thường niên - tv 1

-

Kim Long

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

1. Phúc cho [ C ] ai không [ F ] nghe theo lời khuyên [ G ] lơn của bọn gian [ Am ] ác, không đứng [ Em ] trên đường [ Dm ] lũ tội [ G ] nhân, không ngồi [ G7 ] chung với quân tham [ C ] tàn.

[ C ] ĐK: Họ [ G ] luôn [ D ] đặt niềm vui [ F ] thú nơi lề luật [ C ] Chúa, và suy [ Dm ] đi gẫm [ D7 ] lại đêm [ G ] ngày.

2. Các chính [ C ] nhân như [ F ] cây ươm trồng bên [ G ] suối, tùy mùa sinh [ Am ] trái, xanh tốt [ Em ] luôn chẳng [ Dm ] có tàn [ G ] phai, công việc [ G7 ] họ những luôn thịnh [ C ] đạt. Phúc thay người đặt niềm tin cậy nơi Chúa.

3. Lũ ác [ C ] nhân tung [ F ] bay như là tro [ G ] trấu, vật vờ theo [ Am ] gió, theo lối [ Em ] đi dẫn [ Dm ] tới diệt [ G ] vong. Lối hiền [ G7 ] nhân Chúa luôn canh [ C ] phòng.

ĐK: [ G ] Phúc [ C ] thay [ G ] người đặt niềm tin [ C ] cậy [ G7 ] nơi [ C ] Chúa.

Cùng tác giả Kim Long

Con xin hết lòng cảm tạ Chúa, vì Ngài đã nghe tiếng con kêu. Đàn ca kính Ngài giữa muôn thần thánh Ngài. Hướng về đền thánh con phủ phục kính thờ.
Mat - ta ơi! Sao chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! Hãy xem em của chị đây Ma - ri - a đã chọn phần nhất này. Một điều cần, một thức ăn cần nơi bàn ăn Đức Ki - tô muốn phục vụ ta.
Bánh miến vớí rượu nho, tinh kết hương hoa ruộng đồng, xin Chúa thương nhận cho. Này đây bao người góp công. Như giọt nước tan trong rượu nồng. Nguyện cho đoàn con kết hiệp cùng Chúa.
Xin Chúa cất khỏi con mọi lắng lo bên ngoài. Xin tha thứ cho con vì đã quá bận tâm theo điều mình nói, đến ảnh hưởng của mình đến điều người ta nói hay nghĩ về con.
Ai cho hồn con đôi cánh, tung bay về nơi cung thánh, đến cùng Thiên Chúa yêu thương, cõi lòng nhẹ mối sầu vương. Mang thân phận lưu đày, u hoài năm tháng nguôi ngoai. Đêm lại đêm nhớ quê nhà, ngày lại ngày nuốt châu sa.

Cùng chuyên mục thánh vịnh - đáp ca

Lạy Chúa! Xin cấp tốc trợ phù con. Tôi đã trông cậy từng ngày vào Chúa. Ngài đã nghiêng mình, nghiêng mình về bên tôi. Tôi đã trông cậy vào Ngài, vào Ngài.
Cuộc đời con đã hết lòng trông cậy vào Chúa, trọn đời con luôn trung kiên vững tin Ngài thôi. Chúa nghiêng mình xuống đỡ nâng đời con lên, vì đời con đây bao yếu đuối Chúa đã dủ thương.
Con đã trông cậy ở nơi Chúa, Ngài đã nghiêng mình về bên con. Đây Ngài đã nghe con khẩn cầu. Ngài đặt trong miệng con một bài ca mới, một bài ca mừng Thiên Chúa ta.
Tôi luôn trông cậy, tôi hằng cậy trông ở Chúa. Chúa đã nghiêng mình ghé mặt Ngài về bên tôi. Và Người đã nghe tiếng tôi tha thiết kêu cầu Chúa đã nghe tiếng tôi kêu cầu.
Phúc thay dân tộc, dân tộc mà Chúa chọn, chọn làm cơ nghiệp, cơ nghiệp của Chúa. Người hiền đức nhảy mừng trong Chúa, ca tụng Thiên Chúa là việc của kẻ lòng ngay. Phúc thay dân nước chọn Chúa làm Đức Chúa