Chúa nhật 2b thường niên - tv 39

-

Thiên Lý

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

Đáp: Lạy [ Gm ] Chúa này [ Am ] con xin [ D ] đến để thực [ D7 ] thi Ý [ Gm ] Ngài.

1. Con trông đợi [ Eb ] Chúa, hết lòng [ Cm ] con trông [ F ] cậy vào Chúa mà [ D7 ] thôi. [ Gm ] Ngài nghiêng mình bên [ F ] con và [ Cm ] nghe con [ Bb ] cất tiếng nài van [ Gm ] Chúa. Chúa cho miệng con [ Bb ] hát ca khen [ Eb ] Ngài, ngân [ Cm ] vang một bài ca [ D7 ] mới. [ Gm ] Một bài ca thiết [ A7 ] tha con ca [ D ] mừng Chúa [ C ] là Thiên [ D7 ] Chúa chúng [ Gm ] con.

2. Hy sinh và của [ Eb ] lễ Chúa chẳng [ Cm ] ưng cũng [ F ] chẳng nhận tế phẩm [ D7 ] dâng. [ Gm ] Mà Chúa mở tai [ F ] con để [ Cm ] con nghe [ Bb ] biết Chúa mời gọi [ Gm ] con. Chúa không đòi hỏi [ Bb ] lễ đền [ Eb ] tội, không [ Cm ] ưa lễ vật toàn [ D7 ] thiêu. [ Gm ] Bấy giờ con đã [ A7 ] lên tiếng thân [ D ] thưa: “Con [ C ] này xin [ D7 ] đến Chúa [ Gm ] ơi!”.

3. Như trong quyển vàng [ Eb ] đã chép về [ Cm ] con, con [ F ] thật hạnh phúc mừng [ D7 ] vui. [ Gm ] Lạy Chúa này con [ F ] đến thực [ Cm ] thi Thánh [ Bb ] Ý Chúa dạy bảo [ Gm ] con. Con yêu thương luật [ Bb ] Chúa trong [ Eb ] lòng, ghi [ Cm ] sâu mãi tận lòng [ D7 ] con. [ Gm ] Tâm hồn con hỉ [ A7 ] hoan vui thi [ D ] hành huấn [ C ] lệnh của [ D7 ] Chúa đã [ Gm ] ban.

4. Con đã truyền [ Eb ] rao đức công [ Cm ] minh trong [ F ] đại hội giữa toàn [ D7 ] dân. [ Gm ] Lạy Chúa, Ngài đã [ F ] biết miệng [ Cm ] con không [ Bb ] nín tiếng, chẳng làm [ Gm ] thinh. Đức công bình của [ Bb ] Chúa con loan [ Eb ] truyền, chẳng [ Cm ] giữ riêng mình con [ D7 ] biết. [ Gm ] Nhưng này con nói [ A7 ] lên đức trung [ D ] thành với [ C ] nguồn cứu [ D7 ] rỗi Chúa [ Gm ] ban.

Cùng tác giả Thiên Lý

Bỏ Thầy con đi theo ai nào con biết cậy ai? Lúc màn đêm buông lơi giữa đơn côi tìm nương tựa ai? Lạy Thầy con xin đi theo từng bước chân Thầy đi
Ai nghe lời giáo hóa của Cha Ta thì đến với Ta. Vì chẳng ai thấy Cha trừ một Đấng đã bởi Thiên Chúa mà ra. Người là chính Con một là Người Con duy nhất
Con thầm nhủ rằng: Nếu được chạm vào áo Chúa. Chỉ chạm vào thôi thì con sẽ được lành bệnh. Con hằng tin tưởng tìm nơi nương tựa bên Chúa
Lạy Chúa! Con ca tụng Chúa vì Ngài đã giải thoát con. Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì Ngài đã giải thoát con. Và đã không để quân thù chúng được hỉ hoan về con
Người là ai? Ôi Người là ai? Người là ai mà khiến gió lặng như tờ? Biển sóng cũng êm ru nghe lệnh Người phán. Người là Chúa dũng lực quyền uy.

Cùng chuyên mục thánh vịnh - đáp ca

Lạy Chúa! Ai sẽ được cư ngụ trong đền tạm Chúa. Người sống thanh liêm và thực thi công chính, trong lòng luôn suy nghĩ điều ngay lẽ thật. Lưỡi không bịa lời vu khống
Lạy Chúa! Ai sẽ được cư ngụ trong đền tạm Chúa? Nào ai sẽ được cư ngụ trong đền tạm Chúa? Người sống thanh liêm thực thi những điều công chính, lòng nghĩ điều ngay
Lạy Chúa! Ai sẽ được ở trong Thánh Điện của Thiên Chúa? Ai sẽ được ở trên Núi Thánh của Ngài? Người sống thanh liêm theo đường công chính
Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi luôn ngợi khen Người. Trong Chúa hồn tôi hãnh diện, bạn nghèo hãy nghe và hãy mừng vui.
Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Chúa thiện hảo nhường bao. Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi luôn ca ngợi Ngài. Bao hãnh diện Chúa ơi hồn tôi.