Chúa chăn nuôi tôi - Tv 22

- Lan Thanh
  • 1
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: [C]Chúa chăn nuôi [G]tôi, tôi [C]chẳng thiếu thốn [G]chi. [C]Chúa chăn nuôi [G]tôi, tôi [Em]chẳng [F]lo sợ [C]gì.

1. [C]Trên đồng cỏ xanh [Am]tươi, Người đặt [C]tôi nghỉ [Am]ngơi. [Em]Và Người dẫn tôi [G]đi, đi [Am]tới chỗ [G]nơi nước [C]nguồn.

2. [C]Qua đường ngay nẻo [Am]chính Người dìu [C]tôi bước [Am]đi. [Em]Quyền lực Chúa oai [G]nghi, [Am]Danh Chúa bao [G]trùm đất [C]trời.

3. [C]Cho dù trong thung [Am]lũng đầy hiểm [C]nguy tối [Am]tăm. [Em]Ngài hằng ở bên [G]tôi [Am]tôi sẽ không [G]lo mắc [C]nạn.

Cùng tác giả Lan Thanh

Về đây hỡi người về đây, ta tiến vào cung điện Thiên Chúa. Về đây hỡi người về đây ta tiến vào nơi Thánh Vua Trời. Về đây hỡi người về đây

Cùng chuyên mục thánh vịnh - đáp ca

Lạy Chúa lạy Thiên Chúa của con, con sẽ chúc tụng Danh Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa lạy Thiên Chúa con thờ, con xin chúc tụng Danh Chúa đến muôn đời.
Kìa người đau khổ kêu lên Chúa, và Chúa đã nghe lời khẩn cầu. Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi luôn hát khen ngợi Ngài.
Phúc cho ai biết kính sợ Chúa. Phúc cho ai biết kính sợ Người. Hạnh phúc cho ai kính sợ Thiên Chúa và bước đi trong đường lối Người. Công khó làm ra người được tiêu sài
Hồn chúng con như chim non thoát khỏi lưới càn của người là người gài bẫy của người là người thợ săn. Ơn phù trợ chúng con ở trong tay Chúa
Hãy nghe tiếng Người: Đừng cứng lòng nữa, đừng cứng lòng nữa. Hãy đến đây reo vui mừng Chúa. Tung hô Người Đấng Cứu Độ Ta.