bánh miến rượu nho

-

Anh Tuấn

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK. Bánh [ G ] miến (í a) tinh [ C ] tuyền, rượu [ D ] nho (í a) thơm [ C ] nồng. Xin [ G ] dâng (là) dâng lên [ Em ] Chúa cùng với [ Bm ] bao tâm [ D7 ] tình Chúa [ G ] ơi!

1. [ G ] Con xin dâng lên [ Em ] Chúa trần [ Am ] gian mưa nắng hai [ C ] mùa. [ G ] Bao công lao hôm [ Am ] sớm, cùng [ D7 ] dâng với bánh rượu [ G ] thơm.

2. [ G ] Đây tương lai sẽ [ Em ] đến lòng [ Am ] con thao thức đêm [ C ] trường. [ G ] Đây bao nhiêu mơ [ Am ] ước cùng [ D7 ] dâng với bánh rượu [ G ] thơm.

3. [ G ] Xin dâng lên nhan [ Em ] Chúa đời [ Am ] ai khuya sớm nhọc [ C ] nhằn. [ G ] Xin ơn thiêng thánh [ Am ] hóa được [ D7 ] nên hiến lễ cuộc [ G ] đời.

4. [ G ] Con xin dâng lên [ Em ] Chúa lời [ Am ] kinh theo áng hương [ C ] trầm. [ G ] Bay lên tôn vinh [ Am ] Chúa nguyện [ D7 ] xin Chúa khứng nhận [ G ] cho

Cùng tác giả Anh Tuấn

Lạy Chúa nhân từ. Này con xin dâng lên Chúa lễ con dâng lên không là hy lễ riêng mình, nhưng là hy lễ muôn người cùng chung trong một niềm tin
Hiệp lòng xin tiến dâng lên, xin tiến dâng lên bàn thờ Chúa. Này đây ly rượu nồng ép từ muôn trái nho tươi. Và đây bánh tinh tuyền kết bởi ngàn hạt lúa vàng
Này đây bông lúa mới, với đây chùm nho tươi. Hoa màu ruộng đồng còn đang ngát hương thơm nồng. Cùng lao công sớm tối, tháng năm đầy lo toan
Cùng với bánh rượu ngon xin dâng lên Chúa trót cuộc đời con. Từng phút giây con hằng ước mong: Luôn sống đẹp ý Ngài.
Từ vực thẳm con nhìn lên, con nhìn lên kêu cầu Danh Chúa. Nguyện xin Chúa xót thương cứu con khỏi chốn tối tăm.

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Thiên Chúa, nhờ Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi. Vì Người đã mặc cho tôi hồng ân cứu độ, choàng cho tôi đức chính trực công bình.
Hành động bằng trái tim, lắng nghe cũng bằng trái tim. Nào chúng ta lên đường bằng trái tim tình yêu. Ta sẽ mang cho đời điều chi, ta sẽ mang cho đời điều gì
Chỉ có những người thi hành thánh ý Cha, mới được bước vào Nước Chúa mà thôi. Đừng nghe suông rồi để ngoài tai, nhưng luôn thi hành lời Chúa suốt cuộc đời.
Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương, và hiến dâng mạng sống mình vì anh em. Không có tình yêu nào cao quý hơn cho bằng tình yêu của người được chết vì yêu.
Ai sống trọn tình thương là chu toàn cả lề luật. Ai sống trọn tình thương là con của Chúa chí nhân. Xin cho con yêu Ngài với trọn hồn xác tâm tư. Xin cho con yêu mọi người với một tình yêu sáng ngời.