bài ca cảm mến

 • 0
Thêm thông tin
 • Tác giả :Ngọc Linh
 • Người đăng :Minh Ngọc
 • Ngày đăng :06/09/2021 05:09:46
 • Lượt xem :206
 • Tone chính :G
 • Điệu bài hát :Ballad
 • Chuyên mục :mùa thường niên
 • In bài hát
 • Thăng 1/2 note
 • Giáng 1/2 note
 • Tăng 1 font size
 • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

Đk. Vạn lời [G]kinh (Dâng lên dâng lên) ngàn lời [Am]ca (Dâng lên dâng lên) []
Chúc [D7]tụng danh [G]Ngài (Chúc tụng danh [] [D]Ngài) Chúc tụng danh Ngài là [Am]Thượng [B]Đế là [G7]Thượng [C]Đế.
Ngài [D]muôn công chính thánh [Em]thiện giàu lòng [Am7]mến [D]thương [D7].
Hỡi muôn tâm [G]hồn (Hỡi muôn tâm hồn) Hỡi muôn muôn [D7]loài (Hỡi muôn muôn [G]loài),
cùng cất cao lời cảm [D7]mến tri [G]ân [A7]lòng Ngài thương [D]ta, cảm [Am]mến [A7]tri [D]ân tình Ngài bao [G]la [G7].

1. Xin cảm [C]tạ hồng [G]ân Chúa muôn [D]đời. Xin tụng ca tình [Am7]yêu Ngài [F#7]bền [Bm]vững.
Từ [Am]khi con cất tiếng [Em]chào đời [G]. Từng giây trong kiếp sống [D]làm người. Ngài đã thương con [C]nên tác [D]thành chở [G]che.

2. Trên gian [C]trần ngàn [G]nguy khó giăng [D]đầy. Xin Ngài [Am7]luôn hằng soi đường [F#7]chỉ [Bm]lối.
Để [Am]con luôn tiến bước [Em]miệt mài [G]. Truyền rao cho thế giới [D]loài người. Tình Chúa vô biên [C]chan tưới [D]nguồn hồng [G]ân.

3. Xin canh [C]phòng miệng [G]lưỡi con [D]này. Xin dạy con hằng [Am7]theo đường [F#7]nẻo [Bm]Chúa.
Để [Am]con nên muối ướp [Em]mặn đời [G]. Để con như đuốc chiếu [D]rạng ngời. Tỏa khắp không gian [C]chân lý [D]Ngài ngàn [G]nơi.

Cùng tác giả Ngọc Linh

Tựa trầm hương ngát bay về tôn nhan Chúa. Con xin dâng lên, con xin dâng lên lễ vật tâm thành là đời con trao hiến Chúa thôi.
Như áng hương trầm nhẹ bay trước tôn nhan Ngài, tôn nhan Ngài. Lạy Chúa con giơ cao dâng lên hiến lễ tinh tuyền với tình con.
Con không xin bạc vàng làm hoen ố đôi tay, con không cầu danh vọng làm hư mất lương tri. Xin gian nan khốn cùng gửi đến trong thường ngày.
Nguyện dâng lên Chúa cuộc sống ươm tình yêu. Hợp với lễ dâng thơm ngát trên bàn thờ. Nguyện dâng lên Chúa tiếng hát con nguyện xin.
Vinh danh Thiên Chúa Ngôi Cha. Vinh danh Thiên Chúa Ngôi Con. Vinh danh Thiên Chúa Ngôi Ba Thánh Thần.

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Chỉ có mình Chúa là chốn con tựa nương, là thành lũy vững bền chở che con yên hàn. Dù có cuồng phong dù bão giông giăng đầy, con vẫn không lo gì khi đời có Ngài
Những ân tình Chúa dành cho con quá dư đầy không còn chi hơn. Biết lấy chi cảm mến thánh ân không bờ bến Chúa thương ban xuống trên phận hèn.
Người đi trong đau thương sẽ về giữa vui cười, hòa tiếng tơ đàn hát rộn ràng câu nhớ thương. Người gieo trong đau thương, gặt trong ngàn tiếng ca.
Phúc cho ai có lòng trong sạch họ sẽ được nhìn ngắm Thiên Chúa. Phúc cho ai xây dựng hòa bình họ sẽ được gọi là con Chúa Trời.
Với tiếng đàn, với tiếng ca xin dâng lên Cha bao tâm tình tri ân bao tâm tình mến thương. Trong ly rượu nồng trong địa bánh thơm xin dâng lên Cha