anh hùng Việt Nam

- Kim Long
 • 0
Thêm thông tin
 • Tác giả :Kim Long
 • Người đăng :Minh Ngọc
 • Ngày đăng :20/09/2021 07:09:29
 • Lượt xem :726
 • Tone chính :Dm
 • Điệu bài hát :Ballad
 • Chuyên mục :mùa thường niên
 • In bài hát
 • Thăng 1/2 note
 • Giáng 1/2 note
 • Tăng 1 font size
 • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK. Nhạc chiến [ G ] thắng vang dậy rền [ C ] trời, dòng máu [ Am ] thắm tô đẹp cuộc [ D ] đời, còn [ G ] lưu danh thiên thu.
Đây những anh hùng Việt [ Bm ] Nam trung thành theo [ Em ] bước [ Am ] Chúa Giê - [ D ] su.
Gươm [ Am ] đao thêm dũng [ C ] chí, nhục [ D7 ] hình thêm can [ Bm ] cường. Từng [ em ] lớp lớp tiến [ D7 ] lên pháp [ G ] trường.

1. [ G7 ] Hân hoan khi lao [ C ] tù, mừng [ Am ] rỡ lúc gươm [ D ] vung, nguyện theo Chúa đến [ G ] cùng, dù thịt [ F#m ] tan [ F# ] xương [ Bm ] nát.
[ D7 ] Bao nhiêu gian nan [ G ] khốn khó, [ B7 ] dệt thành chiến thắng [ Em ] quang vinh, [ Bm ] triều thiên [ A ] thánh tử [ D ] đạo lấp lánh [ D7 ] soi thiên [ G ] đình.

2. [ G7 ] Đi gieo trong châu [ C ] lệ, về [ Am ] chiến thắng reo [ D ] vui. Hạt hư thối chôn [ G ] vùi, rày trổ [ F#m ] sinh [ F# ] hoa [ Bm ] trái.
[ D7 ] Bao con dân nay [ G ] biết Chúa, [ B7 ] nhờ giòng máu rắc [ Em ] gieo xưa, [ Bm ] và ca [ A ] khúc khải [ D ] hoàn sẽ tiếp [ D7 ] liên vang [ G ] hòa.

3. [ G7 ] Ôi cha ông kiêu [ C ] hùng, dù [ Am ] chết vẫn kiên [ D ] trung. Rày trên chốn cửu [ G ] trùng phù hộ [ F#m ] cho [ F# ] con [ Bm ] cháu.
[ D7 ] Theo gương xưa luôn [ G ] tiến bước, [ B7 ] nhìn thập giá quyết [ Em ] hy sinh, [ Bm ] để tông [ A ] giống anh [ D ] hùng thắp sáng [ D7 ] quê hương [ G ] mình.

Cùng tác giả Kim Long

Chúa giê - su là mục tử tốt lành. Ngài đến kiếm tìm kể lưu lac. Xin Ngài thương xót chúng con, xin dẫn chúng con về bên Ngài
Ai đứng trên bãi biển kia, sau một đêm con lao nhọc luống công. Nhưng khi vâng lời thả lưới được nhiều cá con đã nhận ra Ngài.
Hãy đọn đường Chúa, hãy dọn đường Chúa. Và mọi người sẽ thấy ơn Cứu Độ của Chúa chúng ta.
Con bước lên bàn thờ cùng dân Chúa đây hợp dâng thánh lễ. Ðây lễ Chiên chiều xưa, Con Chúa uy linh đã trao hiến thân mình
Con bước lên bán thờ Chúa, gần bên Chúa tâm hồn con sướng vui thảnh thơi. Nơi Danh Chúa toàn năng tác sinh đất trời, tràn ơn phúc

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Tôi đang sướng vui khi bước chân đến nhà Chúa.  Tôi đang sướng vui tay nắm tay bước trong tình Người.
Hân hoan về đây dâng lên ngài tấm bánh. Vui luôn hợp nhau trong khúc hát thanh bình. sức sống đã lên trong muôn người yêu thương
Từ khi Ngài đến với tôi loài hoa biết nhoẻn miệng cười Từ khi Ngài đến với tôi chim hót líu lo thật vui nghe như mùa xuân đến rồi
Như Cha đã sai Con làm cho thế gian nên một. Như Cha đã yêu mến Con thì Con cũng yêu mến họ. Lòng Con hằng van xin chúng nên một
Lạy Cha chí thánh xin Cha thương giữ gìn các môn đệ trong Danh Cha. Xin Cha thương giữ gìn hết thẩy những ai mà Cha đã ban cho con