anh em họp đoàn

-

Giang Tâm

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: Anh [ C ] em sum họp một [E,]nhà bao là tốt [ Am ] đẹp bao là sướng [ G7 ] vui, Ngọt [ C ] ngào tốt [ Am7 ] đẹp lắm [ Dm ] thay anh em được [ G7 ] sống vui vậy bên [ C ] nhau.

1. Hãy [ C ] đến đây cùng [ Am7 ] vang khúc ca [ Dm ] mừng cùng [ G ] chúc tụng này [ Bb ] Đá Tảng Nương [ C ] náu. Hãy [ Dm ] hát lên cùng [ G ] muôn khúc nhạc cung [ F ] đàn trước [ Dm7 ] Nhan Chúa Đấng [ D7 ] dựng nên ta.

2. Lòng [ C ] sướng vui vì [ Am7 ] nghe tiếng muôn [ Dm ] người cùng [ G ] tiến lên đền [ Bb ] hánh nhà Thiên [ C ] Chúa. Cà [ Dm ] cửa ơi đàn [ G ] ta đến đặt chân [ F ] rồi trước [ Dm7 ] đô Thánh Giê - [ D7 ] ru - sa - [ G7 ] lem.

3. Vì [ C ] ở đâu đầy [ Am7 ] bát ngát chân [ Dm ] thành thì [ G ] Chúa Trời hiện [ Bb ] diện ở nơi [ C ] đó. Tình [ Dm ] Chúa yêu đã [ G ] liên kết ta nên [ F ] một ở [ Dm7 ] trong Chúa ta [ D7 ] cùng hân [ G7 ] hoan.

4. Cùng [ C ] mến yêu một [ Am7 ] Thiên Chúa chân [ Dm ] thật cùng [ G ] mến thương đoàn [ Bb ] kết một thân [ C ] thể. Hãy [ Dm ] xóa tan mọi [ G ] chia rẽ và bất [ F ] hòa chỉ [ Dm7 ] một ý một [ D7 ] lòng hăng [ G7 ] say.

5. Nguyện [ C ] Chúa thương ngự [ Am7 ] giữa chúng con [ Dm ] hoài và [ G ] thưởng ban đời [ Bb ] phúc vinh Thiên [ C ] Quốc. Sẽ [ Dm ] chẳng [ G ] vơi niềm vui bất tận vô [ F ] cùng mãi [ Dm7 ] chan chứa hoan [ D7 ] lạc thiên [ G7 ] thu.

Cùng tác giả Giang Tâm

Đồi Can - vê chiều nao loang máu, Con Thiên Chúa đã hy sinh thập hình để cứu thoát thế nhân bao tội tình. Vì yêu con Chúa đã hiến mình.
Một chiều Tình Yêu dâng cao. Một chiều Tình Yêu lên ngôi. Một chiều Tình Yêu giang tay. Ôm ấp nhân loại bơ vơ lạc lối.
Bao năm trong cuộc sống nhiều lần tim con khát khao tình yêu bao năm con một thân trầm mình cô đơn giữa muôn khổ đau.
Lạy Chúa xin hãy dẫn đưa hồn con phút này đến náu thân bên Ngài. Bao tháng năm phiêu lãng hoang đàng đắng cay tràn muôn lối
Tình Chúa mãi mến yêu con dù con sa ngã bao phen đời con đã lắm buông trôi, biết đâu tựa nương đến nơi tình Chúa khoan dung.

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Đây rượu nho bánh miến khiết tinh con dâng về Ngài. Xưa vì yêu nhân thế Chúa chịu chết nên của lễ dâng. Trong nắng chiều Cal-vê bừng sáng lên tình Chúa yêu thương nhân trần.
Nguyện dâng lên Cha đây tấm lòng chân thành. Bánh trắng rượu nồng nguyện dâng lên tòa Chúa. Xin Cha nhận lấy lao công của đời con.
Chúa là Vua trên hết muôn vua, là Chúa trên hết các chúa. Ngài là Vua thống trị địa cầu, danh Ngài mãi mãi bền lâu. Triều đại Người thiên niên vĩnh cửu
Hãy đến tung hô Chúa reo mừng Đấng cứu thoát ta. Nào cùng đến trước thiên nhan, nào cùng đến trước thiên nhan, dâng lời cảm tạ, và tung hô Chúa.
Mặt trời sẽ ra tối tăm và mặt trăng không còn chiếu sáng. Tinh tú từ trời sa xuống quyền lực trời cao lay chuyển. Rồi Chúa sẽ ngự đến.